Według danych jakie opublikowali Białorusini w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. eksport ich produktów wzrósł o 5,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r.

Na taki wynik wpływ miało zwiększenie o 1,2 raza dostaw do Kazachstanu (od lat jest  to największy rynek dla maszyn Gomselmash), wzrost eksportu aż o 7,4 proc. do Rosji, a także wysyłka białoruskich maszyn na nowe rynki jakimi są Armenia oraz Zimbabwe. Ponadto na takim samym poziome utrzymuje się eksport na inne ważne rynki, czyli do Mołdawii i Uzbekistanu.

Holding Gomselmash także cały czas jest mocny we własnym kraju. W pierwszej połowie bieżącego roku samych kombajnów zbożowych i zielonkowych dostarczył już ponad 300 sztuk do tamtejszych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, a jak szacują władze firmy rok powinien zamknąć się liczbą ponad 750 sztuk. Jeśli tak się stanie będzie to wynik prawie dwukrotnie lepszy od tego osiągniętego w 2019 roku.

Generalnie jeśli chodzi o kombajny, czyli sztandarowe produkty holdingu Gomselmash to ich sprzedaż krajowa i zagraniczna wzrosła w pierwszym półroczu o 120 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W drugiej połowie 2020 roku białoruski producent planuje utrzymać dodatnie wskaźników produkcji i sprzedaży swoich maszyn.