Dino to autonomiczny, mechaniczny robot do pielenia. Może być wykorzystywany do wielu rodzajów upraw (m.in. kapusty, sałaty, selera).  W konstrukcji zastosowano redlice palcowe, gęsiostópki, kultywatory zawieszane  na równoległobokach oraz kroje „L”. Dino może pracować przez 10 godz. Samodzielnie nawiguje po polu z dokładnością do 5 cm i wydajnością do 4 ha na dzień.

"Mniejszy brat" Dina to Oz. Przeznaczony jest do uprawy, bronowania, spulchniania, pielenia oraz siewu. Działa z precyzją do 2,5 cm dzięki RTK i GPS. Posiada uciąg 300 kg a przeciętna wydajność pracy to 1000 m2 na godz.

Obydwa urządzenia są lekkie, w pełni elektryczne i poprzez pełną autonomię mogą zapewnić rzeczywistą oszczędność czasu przy utrzymaniu równomierności w pracach polowych. Konstrukcje robotów mają  zapewnić prostą i łatwą w opanowaniu obsługę.

Dino i Oz są już  w pełni wykorzystywane w niemieckich i francuskich gospodarstwach.