Pionierski i wciąż jedyny samouczący się, interaktywny system wspomagania operatora i optymalizacji pracy, Cemos dla ciągników Claas, zostanie rozszerzony o kolejną funkcję. Aplikacja Terranimo od lata 2022 r. zostanie w pełni zintegrowana z Cemos dla ciągników Claas, co pozwoli jeszcze bardziej ochronić glebę.

Terranimo to model symulacyjny do obliczania i wizualizacji ryzyka zagęszczenia gleby, opracowany przez Wyższą Szkołę Zawodową w Bernie (BFH-HAFL) we współpracy z Instytutem Badawczym Agroscope Reckenholz, Aarhus University z Danii i szwedzkim University of Agricultural Sciences (SLU).

Algorytmy opierają się m.in. na gromadzonej od dziesięcioleci wiedzy specjalistycznej. Są one łączone z parametrami dostępnymi w Cemos dla ciągników Claas, takimi jak rodzaj i stan gleby, głębokość robocza, stan pola (nieuprawiane, płytka lub głęboka uprawa), narzędzie dołączane, rodzaj opon, balast i wiele innych, dzięki czemu korzystanie z Terranimonie wymaga wprowadzania dodatkowych informacji.

Aplikacja Terranimo od lata 2022 r. zostanie w pełni zintegrowana z Cemos dla ciągników Claas, co pozwoli jeszcze bardziej ochronić glebę. fot. mat prasowe
Aplikacja Terranimo od lata 2022 r. zostanie w pełni zintegrowana z Cemos dla ciągników Claas, co pozwoli jeszcze bardziej ochronić glebę. fot. mat prasowe

Na podstawie dostarczonych informacji i obliczonej przez Cemos mechaniki technicznej (np. statycznych i dynamicznych obciążeń osi) Terranimo oblicza ryzyko zagęszczenia gleby oddzielnie dla trzech warstw gruntu. W oparciu o tę ocenę ryzyka Cemos może przekazać operatorowi dalsze zalecenia dotyczące balastu i optymalizacji ciśnienia w oponach, tak aby wykonywana praca była bardziej przyjazna dla gleby.

Jeśli na podstawie ryzyka zagęszczenia i wynikających z niego zaleceń operator zmieni ustawienia zestawu ciągnik-narzędzie, np. ciśnienie w oponach, to informacje te zostaną bezpośrednio uwzględnione w aktualnej ocenie ryzyka funkcji Terranimo. Operator otrzyma w ten sposób bezpośrednią informację zwrotną o efektach procesu optymalizacji.