Cyfrowe dane generowane przez nowoczesne maszyny rolnicze wykorzystujące czujniki, kamery, magistrale Isobus czy nawigację GPS docierają do nas z każdej nowoczesnej maszyny rolniczej. Aby można je było właściwie wykorzystać, trzeba odpowiednio przetworzyć i do tego celu służy Climate FieldView firmy Bayer.

Indywidualizm pola

Dzięki dokładnej analizie danych zmienia się dziś podejście do upraw. Każdy hektar czy nawet kawałek pola jest inny i dzięki nowoczesnym platformom cyfrowym możemy dokładnie określić jego indywidualne cechy. Przez takie podejście możemy zacząć mówić o cyfrowej ekonomice rolnictwa.