Od wielu lat koncern CNH Industrial prowadzi zaawansowane prace nad wykorzystaniem biometanu jako paliwa alternatywnego do zasilania silników w maszynach rolniczych. Efekty tych badań do niedawna widywaliśmy na targach rolniczych, ale ciągniki zasilane biometanem pojawią się już tej jesieni w salonach sprzedaży.

Nic więc dziwnego, że poza własnymi badaniami CNHI wspiera swoim kapitałem niezależne firmy jak angielski Bennamann. Oferuje ona kompleksowe rozwiązania, których efektem ma być uwolnienie mocy biometanu.

Bennamann opracowuje innowacyjne projekty na wszystkich czterech etapach łańcucha obiegu biometanu: wychwytywanie i przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucja i wykorzystanie. Ich badania dotyczą różnych źródeł odpadów organicznych.

Obieg odnawialnej energii w gospodarstwie fot. Bennamann
Obieg odnawialnej energii w gospodarstwie fot. Bennamann

CNH Industrial i Bennamann będą razem prowadzić badania nad niezależnym i zrównoważonym energetycznie rolnictwem już na poziomie gospodarstwa indywidualnego. Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr, w połączeniu z wytwarzaniem biometanu z odpadów zwierzęcych, które powinno zapewnić całą energię potrzebną gospodarstwu.

W ten sposób rolnicy w gospodarstwach mogą uniezależnić się od paliw kopalnych, obniżyć koszty operacyjne, a być może nawet sprzedawać biogaz lub biopaliwa płynne i uprawiać produkty o niskim śladzie węglowym i minimalnym zużyciu nawozów.

Zaawansowane prace prowadzone są już w sześciu farmach w Kornwalii.