Pierwszy czujnik jaki zamontowano w Stanach w 1994 r., służył do rejestrowania plonów w kombajnie. Był to jeden z przełomowych momentów dający początek rolnictwu precyzyjnemu. Od tamtej pory czujniki wykorzystywane są przede wszystkim do opomiarowania gleby (takich jak te stosowane na całym świecie, służące do pomiaru zmienności gleby i określenia tekstury) oraz do monitorowania w czasie sezonu zdrowotności upraw za pomocą teledetekcji.

Dane z czujników będą wspomagać decyzje

Jak mówią naukowcy, bardzo mocno postępującym aspektem, stanowiącym jednocześnie duże wyzwanie, jest fuzja danych i połączenie wielu czujników oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do przekształcania danych w użyteczne informacje.

Technologia, która ma się rozwijać w najbliższej przyszłości w kierunku zrównoważonego rolnictwa, ma objąć takie obszary jak np. efektywne zarządzanie nawadnianiem. Czujniki te miałyby być zintegrowane z tymi do opomiarowania gleby, a dane z nich można by wówczas realnie wykorzystywać do opracowania map tekstury potrzebnych w interpretacji danych dotyczących zawartości wody w glebie.

Drugim rodzajem czujników, mają być te, służące wydajnemu zarządzaniu składnikami odżywczymi w uprawach - zwłaszcza azotu. Te z kolei miałyby być integrowane z wykrywaniem składników odżywczych w glebie i długoterminowymi danymi pogodowymi.

Zarządzanie danymi z czujników

Jest więc coraz więcej czujników zbierających ogromne ilości danych w glebie, powietrzu i uprawach. Kluczową kwestią wciąż pozostaje to, jak rolnik ma praktycznie przetworzyć te wszystkie dane i wydobyć z nich przydatne informacje.

Wciąż wielu rolników mówi o tym, że są zasypywani tonami danych i do ich interpretacji potrzebują pomocy – narzędzi, które pomogą im przekształcić dane w użyteczne informacje, a następnie w dobre decyzje zarządcze.

Dlatego wraz z rozwojem technologii czujników, rozwijane są sposoby ułatwiające gromadzenie i agregację danych. Inżynierzy widzą potrzebę polepszenia takich aspektów jak konfiguracja i kalibracja czujników, transfer danych z czujnika do punktu analizy oraz standaryzacja formatów danych dla różnych typów czujników i producentów, tak aby zapewnić rolnikom wiarygodne i dokładne modele analityczne, które mogą przekształcić te przetworzone dane w informacje – a te z kolei powinny być przedstawione w sposób zrozumiały.

Opracowanie i wdrożenie tych systemów, jest złożone - wymaga partnerstwa naukowców, firm rolniczych i sprzętowych, usług danych i oczywiście samych rolników.