Cyfrowe dane pochodzą z ciągników, kombajnów, maszyn współpracujących, stacji pogodowych, obserwacji satelitarnych pól, badań gleby, dronów itp. A lista tych urządzeń stale się powiększa. 

Niezbędne zatem staje się dzisiaj miejsce ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania. Najlepiej jeśli jest to platforma, która będzie jak najbardziej uniwersalna - będzie można na niej zapisać informacje z różnych urządzeń pochodzących od różnych dostawców i co najważniejsze - przełożyć je na konkretne działania.

Ważne są też możliwości łączenia się biura gospodarstwa z maszynami czy też operatorami pracujących maszyn, co ułatwia m.in. przekazywanie konkretnych zadań, czy monitorowanie ich wykonania i parametrów pracy sprzętu.

O takich rozwiązaniach powiedział Karol Zgierski z John Deere Polska podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021.