Inwestycja jest realizowana dzięki umowie o dofinansowanie tego projektu, podpisanej z Ministerstwem Rozwoju i odbywa się w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 22,4 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę blisko 11 mln zł. Środki te będą wydatkowane zarówno na budowę infrastruktury Centrum, jak też na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia obiektu w aparaturę badawczo-rozwojową.

- Celem projektu jest rozwój myśli technologicznej i samej firmy Cynkomet poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą innowacyjne produkty. Centrum stworzy także nowe możliwości i szanse na wykorzystanie naszej tradycji, doświadczenia i rozpoznawalności na polskim rynku przyczep rolniczych i rozrzutników obornika– mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu.

Na chwilę obecną realizacja inwestycji jest na półmetku i w jej ramach powstała już zadaszona hala wraz z częścią biurową, o powierzchni zabudowy ok. 7 tys. m2 oraz położono instalacje zewnętrzne pozwalające na podłączenie mediów.

Ponadto, aby Centrum mogło należycie spełniać swoje zadania zostaną do niego zakupione w sumie 43 maszyny i urządzenia. Zakupy sprzętu już trwają i do dnia dzisiejszego rozstrzygnięto sześć przetargów i podpisano siedem umów na dostawę większości urządzeń.

Najnowsza inwestycja Cynkometu to również nowe miejsca pracy. Szanse na zatrudnienie w najbliższym czasie ma ok. 10 osób - specjalistów z zakresu, technologii, konstrukcji, mechaniki i obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC itp., które będą miały możliwość pracy na nowych, zaawansowanych technologicznie maszynach, przy tworzeniu innowacyjnych wyrobów zapewniają przedstawiciele firmy.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na maj br.