Sytuacja związana z epidemią koronawirusa dotknęła także branży rolnej. Przedstawiciele firm wyrażają duże obawy zarówno co do funkcjonowania branży jak i samych firm. To co pozytywne w wynikach badania, to ocena przeszłości. Firmy znacznie lepiej oceniają cały rok 2019 niż pierwsze półrocze 2019 r. - wynika z raportu badania nastrojów w branży przeprowadzonego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W badaniu z października Izba zapytała o ocenę minionego półrocza, czyli okresu od stycznia do czerwca, a w ostatnim cyklu badania pytanie dotyczyło oceny całego roku.  Wyniki pokazują, że znacznie wzrósł odsetek odpowiedzi, które oceniają miniony okres jako dobry i bardzo dobry. Suma tych ocen to 62,34% w stosunku do 30,12% w poprzednim badaniu. Tym samym spadł odsetek odpowiedzi, które neutralnie bądź negatywnie oceniają przeszłość.

Obecnie aż 76,63% badanych firm przewiduje pogorszenie się koniunktury w branży. Pół roku temu negatywny scenariusz przewidywało 45,78% badanych.

 

Przedsiębiorcy również z obawami patrzą na realizację sprzedaży we własnych firmach. Gorszego wyniku niż przed rokiem spodziewa się 63,64% badanych firm, podczas gdy w październiku 2019 roku było to nieco ponad 24% przedsiębiorstw.

Epidemia COVID 19 i obawy na przyszłość

Zapewne negatywne nastroje związane są z ogólną sytuacja wywołaną pandemia koronawirusa. Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytania, które dotyczyły bezpośrednio wpływu pandemii na branżę.

Niemal wszyscy biorący udział w badaniu obawiają się sytuacji i warunków prowadzenia działalności z jakimi mamy do czynienie podczas epidemii i wyraża obawy co do sytuacji jaka będzie w przyszłości. Poniższy wykres przedstawia strukturę odpowiedzi na pytanie jaki wpływ będzie miał koronawirus na branżę. Niemal 80% biorących udział w badaniu przedsiębiorców, spodziewa się negatywnego wpływu na kondycję branży.

Niemal identyczne odpowiedzi dotyczą pytania o wpływ koronawirusa na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

Najwięcej obaw przedsiębiorców związanych jest z problemami ze sprzedażą. Na ten element wskazywało najwięcej respondentów. 40,5% z nich wyraża takie obawy. Niewiele mniej, bo 37,8% firm obawia się problemów z dostawami części zamiennych, komponentów, podzespołów czy gotowych produktów.

Ponad 32% firm obawia się zatorów finansowych i problemów z płynnością finansową, tyle samo ogólnego kryzysu gospodarczego, z którym zapewne trzeba się będzie zmierzyć. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi dotyczących obaw związanych z prowadzeniem biznesu z powodu koronawirusa. Firmy miały możliwość wyboru dwóch czynników wg nich najbardziej istotnych, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działalność.

Oprócz wymienionych powyżej, wśród odpowiedzi znalazły się jeszcze: niepewność co do przyszłości (21,6%), utrudniona obsługa klientów (18,9%), braki pracowników (9,4%). Obawy co do przyszłości mają wpływ na plany inwestycyjne firm. Wiele z nich rezygnuje z wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych (aż 42,86% firm rezygnuje z inwestycji w stosunku do 25,3% w poprzednim cyklu badania). Znaczenie mniej firm również planuje inwestycje. Teraz jest to tylko 23,38% firm, pół roku wcześniej inwestycje planowane były w ponad 45% przedsiębiorstw.

 

6.jpg
6.jpg

Baromert nastojów w branży

Spada współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Taką sytuacje mamy już od kwietnia zeszłego roku, kiedy to indeks po okresie pozytywnych oczekiwań ponownie zanotował ujemne wartości. Tym razem te wartości jeszcze się pogłębiły. Obecnie wartość indeksu to -3,6 i wyraźnie zmierza on w rejony wartości jakie notowane były w roku 2016.

W ostatnim cyklu badania udział wzięło ponad 80 firm, z czego ponad 80% z nich operuje bezpośrednio z branży maszyn rolniczych lub jest z nią związana. Pozostałe reprezentowały inne branże rolnicze takie jak: nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, wagi samochodowe, laboratoria zbożowe, finansowanie rolnictwa

7.jpg
7.jpg

żródło: PIGMiUR