Cyfryzacja pokolenia rolników stała się faktem. Rolnicy już dziś zewsząd zasypywani są danymi spływającymi z maszyn i aplikacji z nimi powiązanych. Stajemy się użytkownikami narzędzi informatycznych, których poznanie staje się koniecznością i pozwala na bardziej efektywną pracę. Nie bójmy się tego.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie!