AFS HARVEST COMMAND WYRĘCZY OPERATORA

Nowy pakiet technologiczny AFS Harvest Command w pełni optymalizuje proces zbioru; wystarczy nacisnąć kilka przycisków wybranego rodzaju uprawy i warunków pracy na terminalu AFS Pro700, a maszyna sama dostosowuje parametry pracy do jednej z czterech wybranych przez operatora strategii: niskich strat ziarna, najlepszej jakości ziarna, maksymalnej wydajności lub stałej przepustowości (strategia pośrednia między redukcją strat a dużą wydajnością). Obecnie system pracuje w trybach zbioru pszenicy, rzepaku, kukurydzy oraz soi. - Unowocześnienia serii Axial-Flow 250 koncentrują się na poprawie wydajności zarówno pracy kombajnu, jak i operatora. Udoskonalenia te zostały wprowadzone z myślą o wsparciu procesu decyzyjne go operatora i ułatwieniu mu podejmowania decyzji w konfigurowaniu ustawień podzespołów maszyny w zależności od pożądanych rezultatów - wyjaśnia August von Eckardstein, menedżer produktu w Case IH na rynki Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Podstawowa wersja układu AFS Harvest Command obejmuje znany już z serii 240 system automatycznych ustawień zbiorów (ACS). Układ ten dostosowuje parametry robocze, takie jak prędkość wentylatora i szczelinę klepiska młocarni, do rodzaju uprawy wybranej na ekranie terminala AFS. Regulacja maszyny może odbywać się w trakcie pracy, a ustawienia można zapisać do wykorzystania w przyszłości.

Kolejna wersja systemu zawiera również system kontroli obciążenia materiałem żniwnym w zależności od prędkości kombajnu. Według deklaracji producenta nowy system charakteryzuje większa precyzja automatycznej regulacji prędkości. Kontrola prędkości podawania materiału na rotor, która może być używana jako osobna funkcja, działa dla wszystkich rodzajów upraw.

Najbogatsza wersja układu AFS Harvest Command w pełni automatyzuje proces zbioru. Regulacja układu młócenia i czyszczenia odbywa się w pełni automatycznie, a dodatkowo obejmuje także funkcję monitorowania jakości ziarna. System może pracować według jednego z czterech trybów roboczych: niskich strat ziarna, najlepszej jakości ziarna, maksymalnej wydajności lub stałej przepustowości (strategia pośrednia między redukcją strat a dużą wydajnością). Operator ustawia docelowe maksymalne obciążenie silnika i prędkość jazdy, a system steruje szybkością podawania materiału w granicach zadanych wartości.

Stworzenie zaawansowanego systemu optymalizacji zbioru nie byłoby możliwe bez wykorzystania dodatkowego pakietu sensorów służących do ciągłego monitorowania pracy kombajnu. W jego skład wchodzą m.in. czujniki przepływu masy i monitorujące straty na rotorze i sitach, czujniki mierzące obciążenie sit czyszczących czy czujnik uszkodzeń ziarna zlokalizowany w obrębie przenośnika czystego zboża. Uzyskane z nich dane są przetwarzane i wykorzystywane w procesie dostosowywania poszczególnych podzespołów kombajnu do warunków pracy i wybranej przez operatora strategii zbioru.

Warto wspomnieć, że kombajny Axial- Flow są teraz wyposażone w sterowaną hydraulicznie regulację prędkości przepływu materiału przez klatkę rotora (w dotychczasowych maszynach regulacja była ręczna). Odbywa się to przez zmianę kąta natarcia żeber klepiska. Determinuje on czas, przez jaki materiał pozostanie w rotorze. Im mniejszy kąt, tym materiał wykona więcej obrotów i separacja będzie dokładniejsza. W maszynach wyposażonych w system AFS Harvest Command taka regulacja jest dokonywana automatycznie, zależnie od prędkości jazdy, zbieranej rośliny i wybranej strategii omłotu. Również prędkość wentylatora jest dopasowywana automatycznie do obciążenia sit i wzdłużnego nachylenia kombajnu.

ULEPSZONE HYDROSTAT I PRZENOŚNIK POCHYŁY

Kolejną zmianą jest modernizacja hydrostatycznej przekładni napędowej. Oprócz dwóch zakresów pracy ma ona teraz jeszcze dodatkowe tryby Hi i Low na każdym z zakresów, będące szczególnie przydatne podczas pracy na zboczach. Ponadto prędkość maksymalna została zwiększona z nieco ponad 30 do 40 km/h (prędkość maksymalna będzie dopasowana do przepisów rynku docelowego).

Dzięki zwiększeniu wydajności układu hydraulicznego i dodatkowemu siłownikowi największe kombajny Axial-Flow dysponują również zwiększonym udźwigiem przenośnika pochyłego: 6,1 t. Dzięki temu mogą obsługiwać nawet 13,5-metrowe zespoły żniwne z przenośnikiem taśmowym oraz nawet 18-rzędowe hedery do kukurydzy (w Polsce dostępne 12-metrowe hedery do zbóż i 12-rzędowe przystawki do kukurydzy z rozstawem 75 cm). Kolejnym udoskonaleniem jest opcjonalna, sterowana z kabiny funkcja regulacji przechyłu hedera do przodu i do tyłu. Maksymalny kąt odchylenia wynosi łącznie 11,9 stopni, dzięki czemu zespół żniwny można szybko ustawić, zmieniając gatunek zbieranych roślin. Do tej pory taka zmiana mogła być dokonana wyłącznie ręcznie, za pomocą śrub regulacyjnych.

Artykuł ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika "Farmer"