W świetle prawa kombajn zbożowy to maszyna wolnobieżna i do jej obsługi nie jest wymagana dodatkowa certyfikacja. Mówi o tym art. 2 pkt 34 Prawa o ruchu drogowym.

O tym, kto może poruszać się po drogach publicznych pojazdem wolnobieżnym, mówi z kolei ustawa o kierujących pojazdami, z której wynika, że do jego prowadzenia wystarczą uprawnienia kategorii B, T, C1, C, D1 oraz D. W efekcie, aby prowadzić tak wielką maszynę nie trzeba mieć dokumentu potwierdzającego odbycie kursu kombajnisty.

Jednak czasem posiadanie zaświadczenia o przybyciu kursu kombajnisty budzi u niektórych, nawet doświadczonych operatorów, niejasności.

 − Owszem, byłem na kursie kombajnisty jakiś czas temu. Gdzieś usłyszałem, że na drodze w razie kolizji o taki dokument może poprosić policja, a że nie był bardzo drogi, bo kosztował wówczas ok. 500 zł, to zrobiłem go dla świętego spokoju – przyznał pan Andrzej, gospodarujący w powiecie malborskim.

Do czego przydaje się kurs kombajnisty

Aby przystąpić do kursu na kombajnistę, należy mieć ukończone 18 lat i wspomniane prawo jazdy – zwykle kategorii T lub B. Z zależności od instytucji, która takie szkolenie przeprowadza (najczęściej są to ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły rolnicze i prywatne placówki) ceny wahają się w granicach 400-900 zł (chociaż można znaleźć również takie za 1500 zł).

Zwykle oprócz części teoretycznej, na której poruszane są kwestie bezpieczeństwa na drodze, czy zapobiegania pożarom, jest część praktyczna, na której można zapoznać się z budową i zasadami działania zespołu żniwnego i młócącego.

Czy doświadczonemu kombajniście potrzebny jest taki kurs?

Okazuje się, że są sytuacje, w których warto zaświadczenie o nabytych uprawnieniach posiadać. Na tym powinno najbardziej zależeć gospodarzom, którzy są właścicielami ubezpieczanych maszyn.

 − Zaświadczenie o ukończeniu kursu kombajnisty nie jest wymagane przy zawarciu ubezpieczenia kombajnu rolniczego. Często w tym momencie nawet nie wiadomo do końca, kto będzie operatorem tej maszyny w trakcie pracy. Dopiero przy zgłoszeniu szkody w kombajnie będzie wymagane od operatora, który nim kierował w chwili zajścia tejże szkody. Przy czym dotyczy to tylko zdarzeń powstałych w trakcie pracy kombajnu na polu, czyli w trakcie zbioru płodów rolnych. Przedmiotowe zaświadczenie nie jest wymagane w razie szkody powstałej w trakcie przejazdu kombajnem - w takiej sytuacji wymagane jest jedynie posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T – tłumaczy Mariusz Gilicki z Generali Agro.

 Zaświadczenie kombajnisty na serwisie

Certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu obsługi kombajnu nie jest wymagany przy naprawach gwarancyjnych.

Owszem, serwis może odmówić naprawy na gwarancji, jednak jej podstawą nie jest brak dokumentu o odbytym kursie, a jedynie niestosowanie zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi maszyny.