Kto robił hurtowe zakupy oleju napędowego jeszcze przed zakończeniem 2020 r., mógł kupić paliwo w cenie niższej niż 4 zł/l. Natomiast od początku 2021 r. ceny paliw zdecydowanie i regularnie rosły. Cena ON w hurcie podniosła się niemal do 5 zł/l, a w ostatnich dniach delikatnie spadła do poziomu 4,6-4,8 zł/l.

Paliwo zimowe można stosować latem...

Czy można bezproblemowo korzystać z zapasów zimowego oleju napędowego wiosną lub latem, gdy temperatury przekraczają 20 lub nawet 30 stopni? Ekspercie mówią, że nie ma ku temu przeciwskazań.

- Minimalna wartość liczby cetanowej jest taka sama dla obu wersji oleju napędowego – letniego i zimowego. Ta liczba jest odpowiedzialna za to czy silnik będzie pracował stabilnie. Skoro jest, to samo wymaganie dla obu wersji ON to oznacza, że nie ma dla silnika znaczenia czy będzie to wersja letnia czy zimowa - mówi kierownik Rozwoju Rynku w Sektorze Przemysłowym, Działu Olejowego Shell Polska.

- Paliwa zimowe odznaczają się dużą niższą temperaturą mętnienia, która jest odpowiedzialna za to czy filtry będą zablokowane czy nie, oraz za to czy olej napędowy w określonej temperaturze popłynie lub nie. Najważniejsza zasada jest taka: wersja letnia nie nadaje się do stosowania jeśli temperatura otoczenia spada poniżej 0°C, a wersję zimową można stosować w każdych warunkach - dodaje.

Wersja letnia nie nadaje się do stosowania jeśli temperatura otoczenia spada poniżej 0°C, a wersję zimową można stosować w każdych warunkach.

Zatem zimowy olej napędowy, zgromadzony w zbiornikach paliwa, można bez negatywnych konsekwencji używać w maszynach wiosną czy latem. Paliwa zimowe odznaczają się niską temperaturą mętnienia, mogą mieć inną gęstość i skład frakcyjny.

... ale jest jeszcze kwestia przechowywania oleju napędowego

Chcąc używać zgromadzone jakiś czas temu zimowe paliwo, warto jednak pamiętać o kilku rzeczach. Ważna jest np. kwestia zmieniających się właściwości oleju napędowego podczas długotrwałego składowania. 

- Olej napędowy ze względu na właściwości fizykochemiczne może tracić swoje właściwości podczas długotrwałego magazynowania.  Podczas kontaktu z powietrzem występują procesy utleniania i polimeryzacji oraz przenikania wody do paliwa. Zawartość biokomponentów sprzyja również rozwijaniu się mikroorganizmów. Te wszystkie czynniki mogą stanowić poważne ryzyko pogorszenia się właściwości oleju napędowego i w konsekwencji uszkodzeni zasilanego silnika - zauważa Aleksander Wasiura, kierownik Kategorii Paliw w Circle K Polska.

Mówiąc wprost, oleju napędowego nie powinno się przechowywać dłużej niż kilka miesięcy.

Przypomnijmy - w okresie letnim, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, olej napędowy powinien charakteryzować się TZZF (temperatura zablokowania zimnego filtra) na poziomie maksymalnie 0 st. C, podczas gdy dla okresu zimowego ten parametr wynosi maksymalnie -20 st.C.  

- Stosowanie zimowego oleju napędowego w okresie letnim jest możliwe, natomiast niezgodne z ogólnie przyjętymi standardami technicznymi i wymaganiami jakościowymi - podsumowuje ekspert z Circle K Polska.