Kategoria B najczęściej jednoznacznie kojarzy nam się z możliwością prowadzenia samochodów osobowych. Jednak posiadając tę kategorię możemy kierować chociażby ciągnikiem rolniczym, czy pojazdem wolnobieżnym, a nawet zespołem tych pojazdów.

Ogólne założenia

Co do zasady, posiadacz prawa jazdy kategorii B może poruszać się po drogach publicznych ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym. Oba pojazdy mogą zostać rozszerzone do zespołu pojazdów, złożonego z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lekkiej.

Według przepisów prawa, przyczepa lekka to taka, której masa całkowita nie przekracza 750 kg. Zatem rolnikowi z praktycznego punktu widzenia trudno będzie skorzystać z tego zapisu, gdyż z reguły odnosi się on tylko do lekkich przyczep samochodowych.  

Ciągnik i pojazd wolnobieżny

Co ciekawe, prawo nie wprowadza limitu dopuszczalnej masy całkowitej zarówno w przypadku ciągnika rolniczego, jak i pojazdu wolnobieżnego. W praktyce oznacza to, że można prowadzić ważący kilkanaście ton kombajn zbożowy ze zdemontowanym przyrządem żniwnym. Można też się poruszać największymi ciągnikami.

Maszyny zawieszane

Z informacji, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury wynika jasno, że nie występują ograniczenia w przypadku przemieszczania się ciągnikiem rolniczym z maszynami zawieszanymi.

Maszyna ciągana to… przyczepa

Okazuje się jednak, że duże ograniczenia napotkają rolnika, który na podstawie prawa jazdy kategorii B, chciałby poruszać się ciągnikiem rolniczym z maszyną ciąganą/półzawieszaną. W takiej sytuacji przepisy traktują maszynę jak przyczepę, zatem możliwa będzie taka jazda, ale tylko w przypadku, gdy masa całkowita maszyny nie przekroczy 750 kg.

Jeśli jednak masa całkowita takiej maszyny będzie przekraczała 750 kg, wówczas wymagane będzie prawo jazdy kategorii T lub B+E. W tym wypadku nie ma rozgraniczenia, na maszyny ciągane i półzawieszane, zatem zarówno pług z kołem transportowym, jak i opryskiwacz ciągany będą wymagały w/w dodatkowych kategorii prawa jazdy.

O kosztach uzyskania prawa jazdy kategorii T pisaliśmy niedawno:

Przewidziane kary

Za kierowanie pojazdem bez uprawnień należy spodziewać się mandatu w wysokości 500 zł. Posiadając prawo jazdy kategorii B i poruszając się ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą inną niż lekka, lub z maszyną ciąganą o masie powyżej 750 kg narażamy się na mandat karny w wysokości 300 zł.