Eutrofizacja - czyli "przeżyźnienie" środowiska wodnego, z którym walczy Unia Europejska, wynika z następstw przesycenia wód azotem, m.in. ze źródeł rolniczych. Opracowana w tym kierunku Dyrektywa azotowa jest obligatoryjna dla wszystkich państw członkowskich – w tym także Polski.

W nawiązaniu do zaleceń Unii powstał polski Program azotanowy, który funkcjonuje od dwóch lat. W celu wdrożenia dobrych praktyk ochrony środowiska, ustalono wytyczne do których należy układanie planu nawożenia azotem oraz prowadzenie ewidencji. W niej znaleźć się muszą m.in: data zabiegu, gatunek i powierzchnia uprawy oraz dawki i powierzchnie na której wysiano nawóz.

Aby ułatwić stosowanie nowych zasad w praktyce, w opracowaniu jest narzędzie, które pomoże zdefiniować istotne wartości dotyczące gleby, plonu oraz zabiegów i dopasować je do wymagań normy. Na rynku istnieją programy do planowania nawożenia, głównie stworzone przez firmy chemiczne. Inter-Naw ma być całkowicie bezpłatny i dostępny w całym kraju.

-Wychodząc naprzeciw racjonalnemu gospodarowaniu nawozami, chcieliśmy stworzyć program, który będzie całkowicie obiektywny i transparentny w planowaniu nawożenia. Obligatoryjność norm sprawia, że łatwiej w tej kwestii nie będzie. Dla tego dajemy rolnikom narzędzie, które ułatwi racjonalnie gospodarować nawozami – mówi Wojciech Lipiński, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, która wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, działają nad stworzeniem Inter-Naw.

Jego używanie ma przyczynić się do obniżenia kosztów opracowywania dokumentacji oraz dostosowania nawożenia do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa. W tym momencie skorzystać ma środowisko, dzięki zmniejszeniu odpływu do wód azotu ze źródeł rolniczych.

Sprawdź jak rozwinąć swoje gospodarstwo rolne!

Oprócz wprowadzenia informacji o gospodarstwie, do programu można będzie zaimportować wyniki z analizy składu gleby oraz dane z ARiMR. W ten sposób wygenerowany plan nawożenia, dawki i bilans N będzie można przestawić w czasie kontroli.

Z początkiem nowego 2022 r., Inter-Naw zostanie oddany do użytku rolników. Przez kolejne pół roku autorzy programu będą obserwować jak funkcjonuje w praktyce  i wprowadzać ewentualne zmiany.

Trwają jeszcze prace nad rozszerzeniem niektórych modułów, które dotyczą głównie gospodarstw z produkcją zwierzęcą. Ze względu na to, że w ich przypadku wyliczenia są dużo bardziej skomplikowane niż w produkcji roślinnej, do programu dodano np. możliwość wprowadzania większej ilości danych dotyczących nawozów naturalny oraz obsady zwierząt.

Inter-Naw będzie dostępny na platformie internetowej jak i w aplikacji. Program ma być intuicyjny i prosty w obsłudze. Dla tych, którzy będą potrzebować wparcia, przewidziana jest możliwość kontaktu telefonicznego oraz formularz, przez który można uzyskać poradę bezpośrednio z okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.

Na dzień dzisiejszy nie jest zdefiniowane w jakiej formie powinno się prowadzić ewidencję nawożenia i w tej kwestii istnieje dowolność. To od gospodarza zależy, czy będzie chciał skorzystać z możliwości jakie oferuje cyfryzacja, czy pozostać przy tradycyjnej papierowej wersji.

Na pewno takie programy jak Inter-Naw pomogą zaoszczędzić pracy przy formalnościach i obliczeniach, a także przechowywać cały ogrom danych o gospodarstwie w jednym miejscu. A to, że program jest darmowy sprawi, że więcej rolników będzie chciało go przetestować.

Upowszechnienie w ten sposób dobrych praktyk z całą pewnością przyniesie obopólne korzyści – zarówno dla gospodarza jak i środowiska.