Przeprowadzenie próby kręconej rozsiewacza nawozów zajmuje zwykle nie więcej jak 15- 20 min, a korzyści, jakie niesie są bardzo wymierne. Nastawy, które podawane są w tabelach wysiewu dostarczanych razem z rozsiewaczem lub dostępne w Internecie są wyłącznie orientacyjne - podobnie jak tabele wysiewu w siewnikach zbożowych.

Aby nie być gołosłownym, posłużymy się przykładem rozsiewacza Kuhn MDS 735 i puławską saletrą amonową 34 proc. W dostarczonych z rozsiewaczem tabelach waga 1 l tego nawozu została określona na 1,02 kg, a przy zważeniu próbki z partii nawozu, która przeznaczona była do rozsiania wartość ta wyniosła 1,086 kg.

Wydawać się może, że nie jest to zbyt duża różnica, bo wynosi ona zaledwie 66 g, i można pozostać przy nastawach, jakie proponowane są w tabeli rozsiewacza. Byłoby to jednak błędem, ponieważ jeśli pozostalibyśmy przy sugerowanych nastawach z rozsiewacza, wysiana ilość nawozu nie pokryje się z założoną przez nas dawką na hektar. W tym konkretnym przypadku bez wykonania próby wysiano by zamiast 250 kg/ha o około 35 kg mniej. Różnica jest więc znacząca.

Samo przeprowadzenie próby kręconej w przypadku większości nowoczesnych rozsiewaczy obejmuje tylko kilka czynności i jest bardzo proste do wykonania. Pierwszą rzeczą jest ustawienie wg tabeli na skali rozsiewacza ilości nawozu jaką planujemy wysiać (trzeba w tym miejscu wziąć pod uwagę prędkość z jaką będziemy jeździli). Następnie należy zdemontować jedną z tarcz wysiewających, a w jej miejsce wsunąć lejek (często specjalny, dedykowany do danego rozsiewacza), który pozwoli na osypanie się nawozu do podstawionego pojemnika.

Kiedy już wykonamy te czynności, należy załączyć mieszadło i otworzyć wysyp nawozowy nad zdemontowaną tarczą, tak aby nawóz mógł wpadać przez 1 min. do pojemnika. Ilość nawozu, która znajdzie się w pojemniku powinna być następnie zważona i pomnożona razy 2, aby uzyskać wynik dla obu tarcz wysiewających, a wynik podstawiony do tabeli wysiewu.

Nie dysponując tabelami można skorzystać z prostego wzoru na ilość wysiewanego nawozu w przeciągu 1 min, która powinna opuścić rozsiewacz, czyli wylecieć na dwie tarcze. Tym wzorem jest pomnożenie prędkości roboczej (w km/h), szerokości roboczej (w metrach) i ilości nawozu, który chcemy wysiać (w kg) a następnie podzielenie tego wyniku przez 600. 

Jeśli wyniki nie zgadzają się z zakładaną przez nas dawką na hektar, należy zmodyfikować ustawienie na skali rozsiewacza i czynności opisane powyżej powtórzyć do momentu uzyskania prawidłowych wyników.

Warto także mieć na uwadze, że jeśli nie posiadamy tabel do rozsiewaczy nawozów, to nie powinno być problemów z ich odnalezieniem ponieważ firmy maszynowe udostępniają obecnie aplikacje na telefony z ustawieniami dla konkretnych modeli swoich rozsiewaczy, obejmujących często nawet kilkunastoletnie maszyny.

Przykładem takich apek, które można ściągnąć za darmo z App Store lub Google Play są np. Easy Check Amazone lub Spred Set dla rozsiewaczy Kuh i Rauch. Tego typu programy stanowią z pewnością duże ułatwienie przy ustawieniach rozsiewacza i mają ten plus, że można do nich zajrzeć w każdym momencie spoglądając tylko w telefon, który zwykle nosimy przy sobie i mamy go również podczas pracy w polu.