Użytkownicy nowych wozów asenizacyjnych firmy Pomot, zakupionych od lutego 2013 r., otrzymają 24-miesięczną gwarancję producenta. -To wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta - mówi Paweł Sławiński z Działu Marketingu i Sprzedaży. - Nasze wozy są niezawodne, do tej pory gwarancja trwała 12 miesięcy, wydłużyliśmy ten okres by klienci nie martwili się i w spokoju pracowali na polach używając wozów asenizacyjnych Pomot.

Gwarancja na dwa lata obowiązuje również przy zakupie rozsiewaczy nawozów, wapna, piasku i soli. Serwis jest fabryczny. Przy okazji firma z Chojny wydaje zupełnie nową instrukcję obsługi do swoich produktów.

- Podstawowym warunkiem utrzymania 24-miesięcznej gwarancji jest wykonanie pokresowego rzeglądu serwisowego w ciągu 12 miesięcy od zakupu wozu aseniazacyjnego - wyjaśnia Farmerowi Paweł Sławiński.

Osobną gwarancją objęty jest również kompresor zamontowany w wozie asenizacyjnym oraz ogumienie. Wynika to zfaktu iż kompresory i ogumienie dostarczają firmy zewnętrzne. Na te elementy również obowiązuje dwuletnia gwarancja producentów tych podzespołów.