O tym, jak wygląda innowacyjny system wysiewu za pomocą siewnika Aerosem Duplex Seed, mogliśmy się przekonać podczas prezentacji polowej w gospodarstwie Wiesława Gryna w Rogowie, niedaleko Zamościa. Zasadniczą korzyścią, jaka wynika z wysiewu kukurydzy w podwójne, oddalone od siebie o 12,5 cm rzędy (odległość od podwójnych rzędów to standardowe 75 cm, a odstęp między roślinami jest na poziomie 29,6 cm), ma być zwiększenie plonowania roślin. Potwierdzają to wyniki badań, jakie przeprowadził Instytut Zasobów Naturalnych w Wiedniu. W przypadku kukurydzy na kiszonkę odnotowano wzrost plonu nawet o 11 proc., a w przypadku kukurydzy na ziarno - maksymalnie o 8 proc. Dodatkowo prowadzono również wielkoobszarowe testy polowe od Węgier przez Austrię i niemiecki land Nadrenia Północna-Westfalia po Elsass we Francji. Teraz przyszedł czas na Polskę.

NAPĘD HYDRAULICZNY I ELEKTRYCZNY

Pöttinger Aerosem ADD Duplex Seed jest wielofunkcyjnym siewnikiem, który umożliwia wysiew zbóż, roślin motylkowych, strączkowych, rzepaku czy też wspomnianej już kukurydzy, której nasiona są osadzane w glebie punktowo w odstępie 75 cm między podwójnymi rzędami, co pozwala na zbiór przy pomocy tradycyjnych rzędowych hederów do kukurydzy. W odróżnieniu od starszej wersji siewnika Aerosem PCS, która oferuje wysiew kukurydzy w pojedyncze rzędy, w nowej konstrukcji podwojono liczbę napędzanych hydraulicznie aparatów wysiewających. W trzymetrowej maszynie jest ich teraz osiem. Napęd hydrauliczny potrzebny jest również do wprawienia w ruch wentylatora, który aby osiągnąć 3,8 tys. obr./min, wymaga przepływu oleju na poziomie 25 l/ min. Powietrze z dmuchawy jest rozdzielane w dwóch kierunkach: do przenoszenia nasion z aparatów wysiewających kukurydzę, jak i nawozu z głównego aparatu wysiewającego do redlic (przy siewie zbóż tą drogą przenoszone są nasiona).

Maszyna może być wyposażona m.in. w napęd elektryczny głównego aparatu wysiewającego. Wtedy ciągnik musi być wyposażony we wtyczkę 7-pinową. Jest ona również potrzebna do przekazywania sygnału do rozpoczęcia i zakończenia wysiewu na uwrociach pola. Z tego powodu niezbędny jest czujnik położenia ramion TUZ ciągnika. Na tej podstawie sterownik "wie", czy siewnik jest uniesiony czy opuszczony. Spójną całość z tak napędzanym głównym aparatem wysiewającym stanowi "inteligentna głowica rozdzielająca", czyli system IDS (Intelligent Distributor System). Dzięki niej użytkownik ma możliwość wyboru szerokości ścieżek technologicznych w czasie siewu zbóż (zamknięcia siewu do 5 redlic na jeden ślad) i wyłączania połowy siewnika z lewej lub prawej strony. Norma wysiewu jest wtedy automatycznie utrzymywana, bo po zamknięciu jakiegokolwiek wlotu do przewodu łączącego głowicę z sekcjami wysiewającymi nasiona kierowane są z powrotem do jej wnętrza. Pozwala na to specjalne przewężenie rury, z której ziarna pobrane przez aparat wysiewający transportowane są do głowicy.

RZĘDOWO LUB PUNKTOWO

Samo przestawienie z siewu zbóż na siew kukurydzy odbywa się bardzo sprawnie. Wystarczy zamontowanie w zbiorniku o pojemności 1250 l dwóch ścianek dzielących zbiornik na trzy części. W dwóch z nich mieszczących się po bokach, których łączna pojemność wynosi 400 l, znajduje się kukurydza, natomiast w środkowej części jest miejsce na nawóz, który może być aplikowany z dwóch stron posianego rzędu kukurydzy.

Aby wysiew nasion był możliwy, konieczne jest również wyposażenie siewnika w kilka dodatkowych elementów, w tym podwójne redlice talerzowe Dualdisc, które w porównaniu do redlic jednotalerzowych i stopkowych charakteryzuje wynoszący do 50 kg nacisk na pojedynczą redlicę. Dodatkową zaletą talerzy jest to, że przesuwają resztki roślinne na bok, nie wciskając ich w glebę. Dzięki temu w połączeniu z formierzem rowek wysiewu jest równy i czysty, co dało się zauważyć w czasie prezentacji na polu.

BEZ PRÓBY KRĘCONEJ

Znajdujące się tuż za redlicami wysiewającymi kukurydzę małe rolki wciskają nasiona w glebę. Natomiast ugniecenie wtórne i utrzymywanie założonej głębokości siewu jest zapewnione przez standardową, większą rolkę dociskową. Głębokość siewu regulowana jest z lewej i prawej strony za pomocą dwóch śrub znajdujących się w przedniej części maszyny. Natomiast docisk zmienia się jedną śrubą umieszczoną centralnie z tyłu siewnika. Wyposażenie to należy zamawiać od razu przy kompletowaniu siewnika, ponieważ producent nie przewidział możliwości późniejszego doposażenia maszyny w system do wysiewu kukurydzy.

Ustawianie liczby nasion na metr kwadratowy dokonywane jest bezpośrednio przez sterownik fabryczny Power Control, CCI Isobus lub terminal Isobus ciągnika - wystarczy wprowadzić liczbę nasion na hektar lub na metr kwadratowy, a maszyna sama będzie to kontrolować. Nie trzeba przeprowadzać próby kręconej, jest ona wymagana jedynie w przypadku nawozu, który będzie podsiewany pod kukurydzę.

Siewniki Aerosem ADD Dual Seed są już wprowadzane do sprzedaży i oferowane będą w 3 szerokościach roboczych - 3 m, 3,5 m oraz 4 m - a ich oficjalna premiera ma nastąpić podczas targów Agritechnica 2017 w Hanowerze.

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"