Spotkanie zostało zorganizowane w miejscowości Sokołowo k. Golubia Dobrzynia. Mieści się tam zarówno siedziba gospodarstwa jak i firmy produkującej agregaty do uprawy pasowej Czajkowski. Program spotkania został podzielony na dwa etapy w części pierwszej licznie przybyli rolnicy mogli zapoznać się zarówno z oferta firm uczestniczących w Ogólnopolskim Dniu Uprawy Pasowej jak i z wynikami badań związanych z uprawą pasową. Firma Vantage przedstawiła ofertę systemów jazdy równoległej Trimble oraz przedstawiła korzyści wynikające z ich użytkowania. Przedstawiciel firmy Nordkalk wytłumaczył zebranym rolnikom proces zakwaszania gleb jak i sposoby niwelowania zakwaszenia oraz wpływ zasobności gleby w wapń na poziom plonowania roślin. Natomiast przedstawiciel firmy Hilleshog omówił aktualną sytuację na rynku buraków cukrowych oraz przedstawił założenia nowego doświadczenia badającego wpływ gęstości siewu na różnych typach gleby na plon buraków zbieranych we wrześniu i październiku. 

Przewaga uprawy pasowej 

Dr inż.  Dariusz Górski z IOR w Poznaniu przedstawił wyniki trzyletnich badań przeprowadzonych w Sokołowie w latach 2016 -2018 i mających na celu porównanie plonu korzeni, zawartości cukru i plon cukru technologicznego w uprawie orkowej i pasowej ( przy użycie maszyny Czajkowski). W każdym sezonie dało się zauważyć przewagę technologii pasowej nad uprawą orkową. Jeśli chodzi o plon cukru technicznego to średnia badań z trzech lat pokazuje, że jest on o około 8 proc. wyższy w technologii uprawy w porównaniu do uprawy orkowej. Doświadczenie nie będzie już dalej kontynuowane. Dr inż. Tomasz Piechota z katedry Agronomii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił wykład dotyczący możliwości zagospodarowania gnojowicy jakie daje uprawa pasowa. Już na wstępie w pasowej metodzie aplikacji gnojowicy udało się uzyskać 80 proc. redukcję strat azotu w porównaniu do aplikacji z pomocą łyżki rozlewowej. Badania są realizowane przy pomocy prototypowego aplikatora wykonanego przez firmę Czajkowski sprzęgniętego z nośnikiem narzędzi Holmer Terravariat, z nabudowaną beczką asenizacyjną Zunhammer. Pierwsze wyniki obu doświadczeń będą znane jesienią. 

Twórca i jego dzieło 

Maciej Czajkowski porwał rolników swim wykładem na temat gospodarowania w Sokołowie. Opowiedział o trudnym momencie , w którym znalazło się gospodarstwo, kiedy to ciężko było wykonać wszystkie zabiegi w terminach agrotechnicznych i o decyzji żeby przestawić gospodarstwo w kierunku uprawy bezorkowej, a potem próbach z różnymi maszynami do uprawy pasowej, a w końcu decyzji o rozpoczęciu przygody z budową własnych maszyn. Przedstawił również porównanie zużycia paliwa na gospodarstwie w Sokołowie w technologii uprawy orkowej i pasowej. Oszczędności w zużyciu paliwa wyniosły około 20 l/ha. Michał Łuciów z firmy Czajkowski przedstawił zebranym rolnikom pełną gamę maszyn produkowanych w Sokołowie. Są to maszyny od 3 do 6 metrów szerokości roboczej, które można dostosować do wysiewu różnych roślin. Rozstaw rzędów reguluje się poprzez zmianę rozstawu przednich elementów roboczych siewnika odpowiedzialnych za spulchnianie. Dostępne rozstawy to 37,5 cm; 40 cm; 45cm; 75 cm co pozwala na wysiew wszystkich roślin. Do siewu punktowego służy siewnik montowany z tyłu na TUZ - siewnika, do siewu zbóż firma Czajkowski oferuje własną przystawkę w której rozstaw międzyrzędzi wynosi 12,5 cm, a szerokość redlicy siewnej 25 cm. 

Jak to wygląda w praktyce

Kolejną częścią programu były objazd pól. Tutaj trzeba podkreślić, że na pola gospodarstwa spadło do końca maja prawie 200 mm wody, padało także w czerwcu jednak te dane nie zostały podliczone. Zarówno pszenica ozima jak i rzepak oraz kukurydza i buraki cukrowe wyglądały bardzo dobrze i nie było po nich widać oznak suszy. Na każdym z pól były wykonane odkrywki glebowe, gdzie można było obejrzeć jak wygląda zarówno gleba jak i korzenie roślin uprawianych w gospodarstwie. Czajkowski podkreślał, że w warunkach jego gospodarstwa i ubiegłorocznego przebiegu pogody,  rośliny wysiewane w ramach zazielenienia przed roślinami ozimymi "wyciągają" tak dużo wilgoci z gleby, że pszenica czy rzepak wysiewane po nich mają trudy start jesienią co przełoży się prawdopodobnie na tegoroczne plony. 

Maszyny w akcji 

Pokazy odbyły się na polu z którego kilak dni wcześniej zebrano groszek na zielono. Elementy robocze maszyn pracowały na głębokość do 25 cm ale niestety po przejeździe maszyny nie było widać żadnych oznak wilgoci w glebie. W pokazach uczestniczyły prototyp pasowego aplikatora gnojowicy, oraz agregaty do uprawy pasowej zarówno ST 600 jak i STK 300. Każdy zestaw uczestniczący w pokazach został fachowo omówiony przez Macieja Czajkowskiego, już w trakcie prezentacji pojawiło się mnóstwo pytań od rolników. Zarówno podczas pokazów jak i po ich zakończeniu rolnicy żywo dyskutowali między sobą na temat technologii uprawy pasowej i możliwości jej wprowadzenia we własnych gospodarstwach. Kolejna spotkanie z uprawą pasową w firmie Czajkowski odbędzie się za rok.