Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że bank Millenium, któremu spółka Ursus S.A. winna jest ponad 21 mln zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i odsetek, złożył do olsztyńskiego sądu wniosek o wyegzekwowanie tych należności.

Ursus cały czas jednak walczy i jak podaje spółka w komunikacie giełdowym, 19 lutego został złożony w Sądzie Rejonowy w Olsztynie wniosek o przyspieszone postępowanie egzekucyjne. V Wydział Gospodarczy ww. Sądu przychylił się do tej prośby i wydał postanowienie o otwarciu takiego postępowania wobec Ursusa.

Jak podaje spółka, głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego załączonego do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest restrukturyzacja, której główną osią jest skonsolidowanie spółek Ursus i Ursus Bus w jeden podmiot, który wykorzystując efekt synergii, będzie zajmował się produkcją i sprzedażą ciągników rolniczych oraz produkcją i sprzedażą miejskich autobusów zero- i niskoemisyjnych.

Istotnym punktem wpływającym na powodzenie tego planu mają być także dezinwestycje polegające na sprzedaży wybranych elementów majątku trwałego grupy, poprawa rentowności produkowanych i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie własnych kosztów wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności.

Na chwilę obecną wydaje się, że plan zaczyna powoli działać, bo już 28 lutego Ursus podał, że dopięta została umowa sprzedaży zakładu w Opalenicy firmie Trioliet Polska Sp. z o.o. za kwotę 6 mln zł co zostało uwieńczone podpisaniem aktu notarialnego.