Rewolucyjne rozwiązanie XPS Electric Weeding  ma bazować na elektrycznej kontroli chwastów, która pozwala na szerszy zakres zastosowań w porównaniu do środków chemicznych. Jest od nich również zdecydowanie bardziej przyjazna dla środowiska.

CNH wychodzi na przeciw

Jest to niejako odpowiedź na aktualne wyzwania w zwalczaniu chwastów, takie jak chociażby zwiększanie odporności chwastów na herbicydy, ograniczenia dotyczące zatwierdzania substancji aktywnych, wysiłki społeczne w kierunku rolnictwa ekologicznego i rosnący sceptycyzm opinii publicznej w stosunku do stosowanie pestycydów. Przy jednoczesnym dążenia rolnictwa w kierunku osiągania wyższych plonów  i do zwiększenia produktywności pracy farmerów.

Jak to działa?

Rozwiązanie mechaniczne składa się z dwóch elektrod statycznych i jednej elektrody wiszącej na dwóch pasywnych osiach obrotowych. Wszystkie części są zamocowane na izolowanej podstawie z włókna szklanego. Szczególną uwagę poświęcono kinetyce ramienia przechwytującego tak, aby zoptymalizować obszar odchwaszczany a jednocześnie nie uszkadzać pnia rośliny uprawnej.

Ciągnik współpracujący z tą maszyną, będzie musiał wyprodukować energię elektryczną o wysokim napięciu. Zakładana prędkość zabiegu wynosi do 4 km/h. Moc całego układu to od 12  do 18 kW, a napięcie wynosi 6000 v.

Systemiczny sposób działania

Rozwiązanie to wykorzystuje energię elektryczną do namierzania i uszkadzania części chwastu, odpowiedzialnej za zaopatrzenie w wodę i składniki odżywcze aż do korzeni, niszcząc przy tym chlorofil. Energia powoduje pękanie komórek i wyciekanie ich zawartości do przestrzeni międzykomórkowych. W efekcie roślina zostaje wysuszona. Chlorofil jest eliminowany z procesu fotosyntezy, roślina obumiera, gdyż nie może  dłużej emitować energii, którą pobrała ze światła. Roślina jest zatem niszczona systemicznie, a nie termicznie.

Jak glifosat?

Tryb działania XPOWER najlepiej porównać do działania glifosatu, który sięga aż do korzeni. Wśród zalet, należy zaznaczyć że działa natychmiastowo, a w roślinie następczej nie występują szkodliwe pozostałości. Pozwala to zatem na redukcję, lub całkowite wyeliminowanie syntetycznych środków ochrony roślin.

Rozwiązanie może być stosowany w prawie każdych warunkach pogodowych i oferuje dużą elastyczność w tym zakresie. Ponadto nie traci skuteczności na wskutek deszczu po zabiegu, co jest typowe w przypadku środków chemicznych. Jest to zatem narzędzie przydatne do produkcji żywności z ograniczoną ilością środków chemicznych, lub całkowicie bez ich udziału.

Od kiedy na rynku?

CNH Industrial i Zasso uzgodniły między sobą zasady partnerstwa, na mocy którego rozwiązanie XPS będzie dostępne na rynku od IV kwartału 2020 r. jako alternatywa w zwalczaniu chwastów w winnicach i sadach.

W sezonie 2020 będą miały miejsce liczne testy polowe, badające wpływ na środowisko oraz jego efektywność. W testach tych będą brać udział zarówno eksperci, jak i klienci, a także instytuty badawcze. Jak zapewnia CNH, finalny produkt będzie w pełni zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.