Ostatni rok to wzrost wykorzystania powierzchni rolniczych do produkcji biomasy. Zainteresowanie techniką tendencyjnie przełożyło się na maszyny do zbioru biomasy i produkcji biogazu. Zaobserwowano wzrost ilości zapytań dotyczących techniki siekania, dużych ciągników do ugniatania kiszonki oraz ładowaczy teleskopowych.

W roku 2009 znaczny spadek obrotów zanotowano w Europie Wschodniej, a w szczególności w Rosji, gdzie ustabilizowały się one obecnie ponownie na niskim poziomie. Niezadowalająca sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych, zachowawcza pozycja banków przy udzielaniu kredytów oraz częściowo katastrofalne warunki pogodowe nie poprawiły sytuacji na rynkach. Efektem stało się wyraźne zmniejszenie zainteresowania techniką rolniczą.

W Ameryce Północnej zaobserwowano lekko pozytywny rozwój. Zbiory były wszędzie dobre i utrzymały dochody rolników oraz firm usługowych na wysokim poziomie.

Rynki południowoamerykańskie zanotowały bardzo wyraźny wzrost. Z jednej strony powodem były sprzyjające warunki pogodowe, dobre zbiory i zauważalnie wyższe ceny uzyskiwane przez farmerów. Z drugiej strony pozytywnie zadziałały atrakcyjne programy rządowe promujące rolnictwo.

Rynki azjatyckie utrzymały kurs wzrostu. W Indiach znaczna pomoc rządowa udzielona rolnictwu przełożyła się na jego pozytywny rozwój.