Według Europejskiej Federacji Przemysłu Maszyn Rolniczych (CEMA). Zwłaszcza w grudniu 2017 r. sprzedaż traktorów wzrosła gwałtownie. Było to spowodowane nowymi wymogami technicznymi dotyczącymi hamulców i oświetlenia, które obowiązują dla nowych traktorów od stycznia 2018 r.

Sprzedaż traktorów znacznie wzrosła w prawie wszystkich krajach. Wahała się od 5,7 procent w Hiszpanii do 22,9 procent w Danii. Tylko we Francji liczba nowych rejestracji zmalała o 2,2 proc.

Wzrosła sprzedaż traktorów prawie wszystkich klas wytrzymałości. Tylko traktorów o mocy od 100 do 150 KM sprzedano mniej. Sprzedaż traktorów o mocy ponad 300 KM pozostała stabilna. W 2018 r. producenci maszyn rolniczych oczekują dalszego wzrostu zakupu