Jak można wyczytać z najnowszego, marcowego raportu stowarzyszenia, ogólny indeks klimatu biznesowego dla przemysłu maszyn rolniczych w Europie znajduje się już w fazie wyraźnego boomu. Trend wzrostowy utrzymuje się wciąż po tym, jak w październiku 2020 omawiany wskaźnik po raz pierwszy od połowy 2019 roku osiągnął zakres dodatni. W marcu 2021 roku indeks zadowolenia znajduje się już na poziomie +60 punktów (w skali od -100 do +100).

Coraz więcej zamówień

Producenci maszyn i urządzeń dla rolnictwa w większości otrzymują rekordową ilość zamówień, co gwarantuje i zabezpiecza im wysokie obroty oraz poziom produkcji na nadchodzące miesiące. Tylko 10 proc. przedstawicieli branży maszyn rolniczych spodziewa się spadku napływających zleceń.

Ponadto inaczej niż w poprzednich okresach ożywienia (np. w 2010 lub 2017 r.), obecna poprawa koniunktury w omawianym obszarze idzie w parze z poprawą nastrojów i prognoz na przyszłość.

Najlepsze nastroje i sytuacja w branży maszyn rolniczych panują w Austrii, następnie we Francji, Włoszech i Polsce, a najgorsze w Wielkiej Brytanii oraz w krajach Beneluksu.

Jeśli chodzi o prognozy na cały rok bieżący, to przedstawiciele europejskiego przemysłu maszyn dla rolnictwa przewidują wzrost obrotów o 8 proc. (w grudniu 2020 było to +4 proc.), a impuls do pozytywnego rozwoju płynie nie tylko z naszego kontynentu, lecz także z Ameryki Północnej oraz Oceanii.

I tak przykładowo firma Deere & Company prognozuje wzrost sprzedaży ciągników dużych mocy oraz kombajnów o 15-20 proc. w Europie i Ameryce Północnej oraz o 10 proc. w Ameryce Południowej.

Szeroką ofertę maszyn rolniczych znajdziesz na gieldarolna.pl.