Notowana na giełdzie spółka Ferrum S.A. opublikowała właśnie wyniki finansowe za 2020 r. Choć ogólny przychód ze sprzedaży w ubiegłym roku mocno spadł, to suma 118,3 mln zł nadal robi wrażenie, a zamówienia na kompleksowe instalacje do magazynowania i suszenia zboża spływają nie tylko z naszego kraju.

Choć strata na poziomie operacyjnym w 2020 r. spółki Feerum wynosiła netto -7,5 mln zł, to rentowność sprzedaży netto pozostała na dobrym “plusie” i wyniosła 6,3%.

Feerum S.A. umacnia się na wschodnich rynkach fot. Feerum
Feerum S.A. umacnia się na wschodnich rynkach fot. Feerum

Do strat finansowych przyczyniło się rozwiązanie 1 grudnia 2020 r. przez spółkę Feerum umowy z tanzańską National Food Reserve Agency (NFRA). Decyzja ta miała na celu ochronę spółki i akcjonariuszy przed dalszymi stratami realizowanych tam inwestycji, a spowodowana była brakiem współpracy ze strony instytucji zlecającej oraz opóźnieniami w płatnościach należnych na podstawie umowy z NFRA.

Feerum S.A. nie uzyskało stosownych zwolnień podatkowych w Tanzanii w zakresie podatku VAT oraz opłat importowych, koniecznych do prowadzenia tam bieżącej działalności - podaje spółka w komunikacie.

Trzeba przypomnieć, że umowa w Tanzanii dotyczyła wybudowania pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych należących do NFRA z siedzibą w Dodomie.

Choć stan spraw w Afryce nie miał się najlepiej dla spółki Feerum, która musiała wciągnąć w koszty 2020 r. całą tanzańską inwestycję, europejskie interesy miały się znacznie lepiej.

Na dzień dzisiejszy aktualny portfel zamówień Feerum S.A. na lata 2021-2022 wynosi ponad 104,4 mln zł i obejmuje 37 podpisanych umów, a potencjalny portfel kontraktów obejmuje 285,3 mln zł.

Feerum S.A. nadal prowadzi znaczące inwestycje w naszym kraju, choć prawie 70% przychodów firmy generują inwestycje zagraniczne. Szczególnie ważnym dla spółki rynkiem jest Ukraina, gdzie do zrealizowanych już projektów w Wapniarce, Iwanowce, Winnicy i Zakupnym dołączy budowana dla ukraińskiego Epicentr Agro inwestycja w Antoninach o wartości 18,6 mln euro.

Spółka Feerum nadal zamierza rozszerzać swoją działalność na zagranicznych rynkach, koncentrując się na Wschodzie, gdzie perspektywy produkcji rolnej są szczególnie atrakcyjne.