Na wymienione we wstępie maszyny Fendta, producent przygotował specjalną ofertę finansowania fabrycznego, która kończy się wraz z ostatnim dniem stycznia 2019 r. Po pozytywnym przejściu niezbędnych procedur i opłaceniu należnego za maszynę podatku VAT, resztę należności rolnik może uregulować w następujący sposób. W przypadku wyboru dowolnego modelu kombajnu czy prasy zwijającej opłata własna wynosi 25 proc. wartości netto maszyny, reszta należności zostanie rozłożona na kolejne trzy lata w równych ratach miesięcznych. Oprocentowanie dla tych maszyn jest stałe i wynosi 1,99 proc. w skali roku.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja przypadku przyczep samozbierających. Wszyscy zainteresowani przyczepą samozbierającą po wpłaceniu 25 proc. wartości netto maszyny, resztę należności będą mieli rozłożoną na kolejne trzy lata w równych miesięcznych ratach przy oprocentowaniu wynoszącym zaledwie 0,99 proc. w skali roku. W obu przypadkach obowiązuje również opłata administracyjna wynosząca 1000 zł.