Szef marketingu New Holland pokreślił ogólną rolę finansowania fabrycznego w biznesie. Rola finansowania fabrycznego w rolnictwie ostatnio mocno się wzmocniła, a to m.in. za sprawą ograniczenia dotacji unijnych na zakup maszyn.

- W czasach kiedy rzeczywiście bardzo mocny wpływ na rynek maszyn rolniczych miały dopłaty i programy pomocowe, które pomagały rolnikom kupować maszyny i w pewnym stopniu zastępowały finansowanie dostępne u producentów, sytuacja się zmienia. Programy pomocowe się skończyły, dlatego finansowanie fabryczne staje się głównym narzędziem przy zakupach maszyn i jest jednym z podstawowych narzędzi handlowych - mówi Tomasz Kozieł.

- Zbliżamy się do sytuacji mającej miejsce w Europie Zachodniej, gdzie niemal 100 proc. maszyn sprzedawanych na rynku jest w finansowaniu fabrycznym - dodaje Kozieł.

New Holland prowadzi obecnie kampanię promującą finansowanie fabryczne CNH Capital. Szef marketingu wiąże duże nadzieje z tego typu działaniem i wierzy, że w następnym sezonie finansowanie CNH Capital będzie głównym narzędziem zakupu maszyn.

CNH Industrial Capital to jedna z największych instytucji finansowych na świecie, z blisko 50-letnim doświadczeniem w finansach. Zakres produktów finansowych obejmuje:
 pożyczkę,
 leasing operacyjny
 leasing finansowy
 ubezpieczenia.