Podwozie gąsienicowe do tej pory nie było dostępne w przyczepach Fliegla. Teraz się to zmienia. Każda z gąsienic przyczepy ULW wyposażona jest w 24 rolki. Ich wymiary to 80 cm szerokości i 3,8 m długości. Duża liczba rolek ma powodować jak najlepsze dopasowanie maszyny do podłoża, zaś znaczne szerokość i długość powodować zmniejszenie nacisku na glebę i dobre parametry trakcyjne, także w najcięższych, wilgotnych warunkach. 

Fliegl oferuje sześć różnych modeli przyczep przeładunkowych ULW Vario o pojemnościach od 20 do 45 m3. Mają one wysoką wydajność przeładunku, sięgającą w największych modelach do 10 ton na minutę. Za rozładunek odpowiadają ślimak podający i przenośnik załadowczy. Oba ślimaki są napędzane mechanicznie z WOM ciągnika. Ślimak podający porusza się poziomo pod przyczepą w kierunku jazdy, transportując materiał do ślimaka załadunkowego. Nachylenie ślimaka podającego zwiększa się ku przedniej części przyczepy, dzięki czemu zmniejszono energochłonność procesu przeładunku.

Opcjonalnie do ślimaka przeładunkowego można zamówić hydraulicznie regulowaną płytę, za pomocą której istnieje możliwość precyzyjnego sterowania strumieniem ziarna. 

Aby uprościć napełnianie siewników o dużych szerokościach roboczych, Fliegl oferuje przenośnik ślimakowy, który stanowi przedłużenie przenośnika przeładunkowego. Ślimak do nasion o długości jest napędzany hydraulicznie i ma przepustowość około 120 ton na godzinę.

Innym ważnym czynnikiem jest dokumentacja zebranych plonów. W tym celu Fliegl oferuje system ważący FWS ISOBUS dla pojazdów transferowych, który zapewnia dokładne dane ważenia za pomocą cyfrowych ogniw ważących magistrali CAN. Dzięki opcjonalnej drukarce dane można również drukować bezpośrednio na polu.