Nowe narzędzie Pӧttinger jest przeznaczone przede wszystkim do uprawy na lekkie do średnio ciężkich gleb z mała ilością resztek pożniwnych. Kombinacja ma być ekonomiczna alternatywą dla zestawu z broną wirnikową: tańsza w zakupie, lekka w uciągu, wydajna i uniwersalna w zastosowaniu.

Kombinacja Fox może łączyć z narzędziem uprawowym siewniki Vitasem lub Aerosem, dzięki czemu jest elastyczna w zastosowaniach. Może być również wykorzystywana jako kombinacja do siewu w mulcz.

Siewnik jest łączony z narzędziem uprawowym przez układ zawieszenia na wale Packer lub Hydrolift. Blacha skrajna jako wyposażenie dodatkowe służy do ograniczania bocznego wyrzucania gleby.

Asortyment wałów pokrywa się z ofertą dla bron wirnikowych Lion. Jest on bardzo obszerny i daje możliwość dopasowania do każdych warunków glebowych i dobrego wtórnego ugniecenia gleby.

Pӧttinger Fox jest oferowany w szerokości roboczej 3 m i może być wyposażony według wyboru albo w zęby wibrujące (Fox 300) lub w talerze (Fox 300 D). Dzięki krótkiej i zwartej oraz otwartej konstrukcji ramy zagwarantowany jest dobry widok na narzędzia robocze, co ułatwia dopasowanie do ciągnika.

Na lekkie gleby z małą ilością resztek pożniwnych zalecany jest Fox 300 z 2-rzędami zębów wibrujących 45 x 12 mm. Odstęp belek wynosi 320 mm, a odstęp znaczników 155 mm. Ustawienie stopnia natarcia zębów jest regulowane. Ząb może być ustawiony w pozycji ciągnionej lub tez agresywnej.

Jako wyposażenie opcjonalne oferowane są przednia szyna uderzeniowa i wał sztabowy z przodu 380 mm do optymalnego prowadzenie na głębokości i dodatkowego dociążenie na lekkich glebach lub alternatywnie spulchniacz śladu.

Na lekkich do średnio ciężkich glebach z dużą ilością resztek pożniwnych producent poleca zastosowanie talerzy Fox 300 D. Na każdy uchwyt przypadają dwie pary kroi talerzowych wielkości 410 mm każdy.

Łożyskowanie talerzy nie wymaga konserwacji. Zabezpieczenie przeciwkamieniowe jest zamontowane na elementach gumowych. Dodatkowo FOX 300 D jest wyposażony elementy regulowane na głębokości w śladzie ciągnika. W opcji do wyboru blacha skrajna do ograniczania bocznego wyrzucania ziemi.