Sprzęt rolniczy bardzo często pracuje w ciężkich warunkach: wysoka temperatura, kurz, pył i chociażby sucha słoma zdecydowanie zwiększają ryzyko pożaru. Gaśnice na pewno warto posiadać, ale co na to litera prawa?

Obowiązek

W ustawie Prawo o ruchu drogowym znajdziemy informację, iż pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu pasażerów i innych uczestników ruchu.

Wśród obowiązkowego wyposażenia pojazdów (w tym również ciągników) ustawodawca jednoznacznie wskazuje m.in. gaśnicę ze środkiem gaśniczym typu ABC.

Umiejscowienie gaśnicy

W kwestii umiejscowienia gaśnicy przepisy nie są do końca precyzyjne. Z ich treści dowiemy się, iż gaśnica powinna zostać umieszczona w miejscu, gdzie będzie mogła być łatwo dostępna w razie potrzeby jej użycia.

Warto pamiętać o tym, aby gaśnica została przymocowana solidnie – by zminimalizować szansę jej odczepienia i stworzenia niebezpieczeństwa podczas gwałtownych manewrów. Ważne też, aby w razie konieczności można ją było łatwo odczepić i wykorzystać.

Przewidziane sankcje

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji, w przypadku stwierdzenia braku gaśnicy w pojeździe podczas kontroli drogowej, kierującemu grozi mandat karny w wysokości do nawet 500 zł.

O zasadach doboru gaśnic napiszemy już wkrótce.

A czy Wy, Drodzy Czytelnicy posiadacie w swoich ciągnikach gaśnicę? Byliście zmuszeni już z niej skorzystać? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!