Pierwszy egzemplarz agregatu Mandam MGPH12 6000 został wyprodukowany dla klienta ze Skandynawii. Maszyna o szerokości 6 metrów składana jest hydraulicznie, jest uzbrojona w 12 profilowanych zębów z dwustronną redlicą i wyposażona w sprzęg hydrauliczny z tyłu służący do agregowania z inną maszyną np. z siewnikiem. Zapotrzebowanie mocy producent określa na 380 KM (!).

Ceny dotychczasowych modeli to przedział od 13380 zł netto za maszynę 3-metrową (6 zębów, sztywna rama) do 19950 zł netto za agregat składany hydraulicznie o szerokości 4 metrów i 8 zębach roboczych. Pozycje dodatkowe w cenniku to koła podporowe za 2885 zł netto i oświetlenie LED w cenie 910 zł netto (cennik z 2017 r.)

Głębosze Mandam MGP/MGPH służą do upraw dwuwarstwowych. Dzięki nim można  głęboko spulchnić glebę bez naruszania jej warstwowej budowy (likwidacja nadmiernego zagęszczenia, zwłaszcza podeszwy płużnej) i bez zakłócania  życia biologicznego w niej istniejącego.