Google, to już nie tylko wyszukiwarka internetowa. Jako firma technologiczna gromadzi i analizuje dane w zakresie codziennego życia, jak i różnych obszarów biznesu. Teraz wchodzi również w rolnictwo.

Od stycznia 2023 r. w ramach działalności Google, firma Alphabet, będąca jej firmą córką, przejęła Mineral, który opracowuje innowacyjne narzędzia do prowadzenia zrównoważonego rolnictwa. Narzędzia te, opierając się o sztuczną inteligencję, symulację i robotykę, koncetruja się na prowadzeniu zrównoważonego rolnictwa i mają pomóc - tak jak większość rozwiązań rolnictwa 5.0 - przygotować branżę na zmiany klimatyczne oraz wzrastającą produkcję żywności.

Jak mówi Elliott Grant, dyrektor generalny firmy Mineral:

−  Nasza firma wybiera rolnictwo właśnie teraz, kiedy bardzo głośno mówi się o jego wpływie na kryzysy klimatyczne. Jednocześnie rolnictwo bardzo cierpi przez zmiany  klimatyczne jakie w nim zachodzą. Obecne technologie sztucznej inteligencji osiągnęły poziom, w którym mogą pomóc rozwiązywać problemy na skalę potrzebną w produkcji z bardzo wysoką dokładnością i szybkością, której rolnictwo właśnie teraz wymaga.

Informacje o zdrowiu upraw

Mineral będzie koncentrować się na opracowywaniu technologii pozyskiwania danych o roślinach na potrzeby tzw. uczenia maszynowego, tworząc tym samym algorytmy i oprogramowania. Wszystko to ma być wsparte badaniami.

Działania firmy Mineral, należącej do Google jest przeprowadzanie różnorodnych prób zwiadowczych, gruntowych, hodowlanych i produkcyjnych oraz umożliwienie wysokowydajnego fenotypowania zintegrowanego z platformą analityczną. fot. mat. prasowe
Działania firmy Mineral, należącej do Google jest przeprowadzanie różnorodnych prób zwiadowczych, gruntowych, hodowlanych i produkcyjnych oraz umożliwienie wysokowydajnego fenotypowania zintegrowanego z platformą analityczną. fot. mat. prasowe

 Pierwszym krokiem było opracowanie łazika z czujnikami, które, identyfikują chwasty, fenotypują i określają zdrowotność roślin. Jak podkreśla firma, robot nie jest produktem, a jedynie narzędziem do efektywnego pozyskiwania danych z pola.

− Większość firm nie gromadzi wystarczającej ilości i różnorodności danych potrzebnych do uczenia maszynowego. Właśnie dlatego opracowaliśmy narzędzia do ich lepszego przechwytywania, selekcjonowania i stosowania – wyjaśnił Elliott Grant.

To tworzenie, wg. firmy, szczegółowych i bogatych danych, ma pomagać m.in. w ustalaniu nieznanych do tej pory czynników chorobowych w uprawach. W ten sposób Mineral, chce udostępniać dane zarówno rolnikom jak i firmom rolniczym, aby te, mogły udoskonalać swoje produkty i jeszcze szybciej wprowadzać je na rynek.

Rolnictwo coraz atrakcyjniejsze

Rolnictwo precyzyjne, autonomii i robotyka, które w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, wymagają coraz większej ilości danych.

Wykorzystują je giganci w dziedzinie maszyn rolniczych jak Agco, CNH czy John Deere. Dane i ich analiza stają się coraz częściej znaczące dla firm z pozostałych gałęzi rolnictwa.

W tym kierunku rozwijają się takie firmy jak BASF, Bayer czy Syngenta. Nic dziwnego, że Google zorientował się na działanie, w tej posiadającej ogromny potencjał, branży rolniczej.

Misją firmy Mineral jest zjednoczenie branży rolniczej oraz zwiększenie precyzji, wydajności i skuteczności praktyk rolniczych, takich jak znalezienie sposobów zwalczania chwastów ograniczających plony. fot. mat prasowe
Misją firmy Mineral jest zjednoczenie branży rolniczej oraz zwiększenie precyzji, wydajności i skuteczności praktyk rolniczych, takich jak znalezienie sposobów zwalczania chwastów ograniczających plony. fot. mat prasowe