Jak informuje producent, system Alta zapewnia całkowite opróżnienie zbiornika, nawet podczas jazdy w dół zbocza.  Rozwiązanie wyróżnia podwójny system rozładowczy: przednia rura rozładowcza (opróżnianie podczas jazdy w dół) i tylna (opróżnianie podczas jazdy w górę). Rurę wybiera się przy użyciu dwóch zanurzonych zaworów hydraulicznych, które są sterowane ręcznie z kabinowego terminala iControl 7S.

Równomierne rozprowadzanie na pagórkowatym terenie

System Alta jest kompatybilny z górną rurą rozładowczą połączoną z zaworem regulacji przepływu i modułem podawania Turbo. Zapobiega to usterkom systemu, gwarantując równomierne i stabilne rozprowadzanie nawozu.  Rozwiązanie zapewnia lepsze wykorzystanie nawozów organicznych w pagórkowatym lub górzystym terenie.

 

Wkrótce automatyka sterowania

Warto nadmienić, że zbiorniki mają być wkrótce wyposażone w inklinometry, aby zapewniać odczyt nachylenia w czasie rzeczywistym. Dane te będą przesyłane do kabinowego interfejsu HMI terminala iControl 7S, który będzie w stanie automatycznie wybierać zawór przedni lub tylny, bez podejmowania działań przez operatora. 

System Alta jest dostępny dla wozów asenizacyjnych Pichon SV.