Dobre wieści płyną z Grupy SDF. Wyniki działalności Same Deutz-Fahr prezentują się pozytywnie w kilku płaszczyznach.

Większe zyski Grupy SDF

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. pokazuje po pierwsze, że przychody Grupy za rok 2022 były na rekordowym poziomie 1803 mln euro, co oznacza 22 proc. wzrostu w porównaniu z 2021 r (1481 mln euro) i aż 42 proc. wzrost w odniesieniu do 2019 r. (ostatniego przed pandemią Covid).

„W 2022 roku, pomimo niestabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji globalnej będącej konsekwencją wojny w Ukrainie, która wpłynęła na działalność Grupy SDF poprzez ograniczenie dostępności wybranych komponentów oraz wzrost kosztów energii, koncern zamknął rok bezprecedensowym wzrostem przychodów i EBITDA, zarówno w ujęciu procentowym rok do roku, jak i w wartościach bezwzględnych”, czytamy w komunikacie Grupy.

 

 40,2 tys. sprzedanych ciągników i kombajnów

Przychody wygenerowane ze sprzedaży 40207 ciągników oraz kombajnów wyniosły łącznie 1803 mln euro, co oznacza wzrost o 22 proc. w porównaniu z 1481 mln euro za 2021 r.

Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) to po 2022 roku również osiągnął on rekordowy poziom, wynoszący 199 mln euro, czyli 11,1 proc. (10,8 proc. po 2021 roku).

Lodovico Bussolati, prezes Grupy SDF, fot. SDF
Lodovico Bussolati, prezes Grupy SDF, fot. SDF

Rok obrotowy Grupa zakończyła zadłużeniem w wysokości 75 mln euro, co oznacza spadek zadłużenia o niemal 47 mln Euro (-38 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość potwierdza znaczną poprawę kondycji finansowej Grupy po 2022 roku.

Skąd dobre wyniki finansowe?

Jak przekonują przedstawiciele Grupy, znaczący wzrost obrotów odnotowany w 2022 r. jest konsekwencją wdrażanego planu strategicznego przygotowanego na lata 2020-2025, który koncentruje wysiłki firmy na rozwoju i produkcji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie ciągników rolniczych i kombajnów, większej penetracji rynków poza-unijnych, które reprezentują 37 proc. dzisiejszej sprzedaży w Grupie oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań cyfrowych, które w efekcie pozwalają na zwiększenie wydajności i skuteczności zarządzania koncernem.

Znaczące ulepszenia techniczne oferowanej gamy produktów oraz wprowadzenie nowych modeli w segmencie wysokiej mocy przyczyniły się do 24 proc. wzrostu średniej wartości sprzedanych ciągników. Tylko częściowo (+10 proc.) można to przypisać rosnącemu poziomowi inflacji ponieważ w tym samym czasie ilość wyprodukowanych maszyn zwiększyła się o 5 proc.

Jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu jest również zainteresowanie Grupy sektorem winiarskim, w którym SDF umocnił swoją pozycję poprzez przejęcie w lipcu 2022 roku większościowego pakietu udziałów w VitiBot. To francuska firma specjalizująca się w produkcji autonomicznych robotów oraz systemów automatycznego prowadzenia stosowanych w winnicach.

W Europie przychody sięgnęły poziomu 1132 mln euro (+16 proc. w porównaniu do 2021 r.). Umocniła się także pozycja na rynkach pozaeuropejskich, w szczególności w Chinach i Turcji, gdzie grupa posiada zakłady produkcyjne.

W fabryce SDF w Treviglio, fot.SDF
W fabryce SDF w Treviglio, fot.SDF

Nowa filia w Ukrainie, mimo trwającej wojny, odnotowała dobre wyniki. Udział w rynku Grupy SDF wyniósł 15 proc. w 2022 r., co oznacza znaczny wzrost w stosunku do średniego udziału Grupy w tym kraju na poziomie 5 proc. w ostatnich kilku latach.

Grupa SDF poprawiła swój udział rynkowy w Turcji z 9,7 proc. w 2021 roku do 11 proc. w 2022 r. Imponujące wyniki tureckiego oddziału zostały poparte inwestycjami w zakład produkcyjny oraz wzrostem zatrudnienia, które zwiększono rok do roku  z 269 do 456 pracowników

Pozycja marki Deutz-Fahr w Chinach została dodatkowo wzmocniona dzięki wprowadzeniu nowych modeli z silnikami w klasie mocy 50-90 KM oraz ujednoliceniu gamy modeli dużej mocy (>200 KM). Działania te przyniosły 44 proc. wzrost sprzedaży, generując przychody w wysokości 151 mln euro w 2022 r.

Na innych rynkach pozaeuropejskich, takich jak Australia, Nowa Zelandia i Ameryka Północna, obroty Grupy SDF osiągnęły łącznie poziom 326 mln euro, co oznacza wzrost o 30 proc. w porównaniu z 2021 r.

Zwiększenie zatrudnienia

W 2022 roku grupa zatrudniła w zakładzie we włoskim Treviglio 158 nowych pracowników, zarówno pracowników biurowych, jak i fizycznych, zwiększając tym samym poziom zatrudnienia we Włoszech do 1462 osób (+9 proc. w porównaniu z 2021 r.). Ogólna liczba pracowników koncernu wzrosła do 4462 (+7 proc.).

Ponadto w fabryce we włoskim Treviglio uzyskano niezbędne zezwolenia i zakończono prace przygotowawcze do wdrożenia projektu „SAME Campus”, zakładającego inwestycje o łącznej wartości około 25 mln euro, które zostaną zakończone w 2027 r. Kluczowym celem tego projektu jest budowa nowego parkingu dla pracowników, szatni i budynków biurowych o łącznej powierzchni 4000 m2.

VitiBot - robot do pracy w winnicy, fot.SDF
VitiBot - robot do pracy w winnicy, fot.SDF

 Inwestycje w badania i rozwój

Z kolei inwestycje w badania i rozwój  sięgnęły 60 mln euro, co stanowi 3,3 proc. przychodów. Inwestycje dotyczyły nowych produktów, cyfryzację i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Wprowadzono m.in. szereg rozwiązań w zakresie Smart Farming Solutions, które wspierają użytkownika w każdym aspekcie, od obsługi, przez monitoring, po sprawne zarządzanie całym gospodarstwem

Jak informują przedstawiciele Grupy, dokonano również istotnych zmian w strukturze organizacyjnej, pozwalających na bardziej efektywne zarządzanie zespołem i projektami. Wprowadzono nowy system CRM oraz wdrożono nowe narzędzia analityczne Business Intelligence.