Wskaźnik zysku EDITDA wyniósł 8,7 proc., co w ujęciu wartościowym przełożyło się na 110 mln euro. Oznacza to delikatny spadek w porównaniu z 9 proc. w 2018 r. Co ciekawe, zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 59,3 mln euro i był większy aż o 9,3 mln euro niż w 2018 r.

Szczegółowe wyniki

Wzrosty w stosunku r/r objęły również zysk netto, który w 2019 r. wyniósł 44,6 mln euro i był większy niż w 2018 r. o 2,4 mln euro.

Zadłużenie netto w 2019 r. osiągnęło wartość 281,6 mln euro, co zdaniem producenta potwierdza bardzo dobre parametry oceny kondycji finansowej. Za taki wynik w dużym stopniu odpowiedzialne było wydajne zarządzanie zapasami magazynowymi – ich stan w analizowanym okresie został zmniejszony aż o 18 proc.

Widoczne trendy

Zgodnie z negatywnym trendem na rynkach europejskich i eksportowych, spadki obrotów odnotowała działalność związana z ciągnikami i kombajnami. Z kolei bardzo pozytywny wynik wygenerował sektor kombajnów do zbioru winogron Grégoire. W przypadku tego segmentu rynku w 2019 r. odnotowano rekordowe obroty wynoszące 70,7 mln euro, w stosunku do 54,9 mln euro w 2018 r.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich na inwestycje i rozwój produktów przeznaczono 60 mln euro.

Dalszy rozwój

Obecnie grupa stawia na rozwój internetowej platformy sprzedaży części zamiennych, która w bieżącym roku ma poprawić efektywność usług oferowanych klientom. Drugim bardzo ważnym celem w obszarze innowacji jest digitalizacja zarówno produktów, jak i procesów sprzedaży.

Mowa tutaj o stworzeniu ciągnika połączonego z siecią oraz o oprogramowaniu do zarządzania flotą. Miałoby ono pozwolić na zdalne monitorowanie głównych parametrów pracy ciągnika.