Dane z ankiety przeprowadzonej przez agencję AgriDirect na próbie 2 tys. gospodarstw podał tamtejszy portal Mechaman. Jeśli chodzi o maszyny autonomiczne to tylko 1,7 proc. ankietowanych wyraziło chęć zainwestowania w nie w najbliższej przyszłości, a aktualnie korzysta z nich 3,7 proc. gospodarstw.

GPS stosuje większość holenderskich gospodarstw powyżej 100 ha

Jeśli chodzi o inne nowoczesne technologie, to połowa respondentów z gospodarstw poniżej 100 ha odpowiedziało, że ma GPS w ciągniku, z czego 29 proc. używa go w trakcie zabiegu pryskania. Z kolei w gospodarstwach o powierzchni 100 i więcej hektarów z rozwiązań GPS korzysta 90 proc. przepytanych, a kolejne 7 proc. chce w nie zainwestować.

Ponadto agencja AgriDirect podała, że ​​7,3 proc. rolników z kraju tulipanów stosuje automatyczne systemy ostrzegania przed chorobami lub szkodnikami, 5,8 proc. pracuje z wykorzystaniem map satelitarnych, a 1,7 proc. wykorzystuje drony w prowadzeniu farm.