Tam gdzie jest dużo resztek pożniwnych i zachodzi potrzeba intensywnego mieszania, Horsch oferuje nowe zaczepiane brony talerzowe Joker HD. Talerze robocze mają śednicę 62 cm, czyli o 10 cm więcej niż w przypadku lekkiego Jokera CT i bez problemu mogą pracować na 15 cm głębokości, dlatego mogą one wymieszać jeszcze większą ilość resztek pożniwnych.

Podobnie jak w pozostałych typach bron producenta zza Odry, talerze są mocowane parami na jednym ramieniu. Celem konstruktorów przy zastosowaniu takiego rozwiązania było zwiększenie przepustowości pod ramą tak aby jak najbardziej ograniczyć możliwości zapychania, co jest szczególnie ważne przy maszynach pracujących na większych głębokościach i polach z dużą masą pozostałości roślinnych, słomy, obornika czy międzyplonów. Kąt natarcia talerzy jest stały i wynosi 17 stopni.

Jak przekonują przedstawiciele firmy Horsch, ważną cechą brony Joker HD jest duży odstęp między dwoma rzędami talerzy, przy czym jest konstrukcja ciągle kompaktowa. „Przeprowadziliśmy dużo testów porównujących nas do konkurencji. Stwierdziliśmy, że jednym z problemów w tego typu konstrukcjach jest wyrzucanie dużych mas ziemi z pierwszego rzędu talerzy na drugi, czego efektem jest ich zwiększona podatność na zapychanie. Przepływająca ziemia ma czas na to, by się uspokoić oraz nie jest przerzucana z jednego rzędu talerzy do drugiego. Takie rozwiązanie zapewnia również spokojną, pewną pracę".

Zespoły robocze zostały zawieszone na ciężkiej ramie, która dodatkowo dociąża maszynę poprawiając stabilność pracy i zagłębianie talerzy. Nowe podwozie ma koła podporowe umieszczone między zespołem talerzy a wałem. Takie rozwiązanie ma na celu osiągnięcie optymalnego rozłożenia masy aby zwiększyć stabilność podczas przejazdów jałowych, z drugiej strony ma uczynić maszynę zwrotną, dzięki czemu można ją doposażyć w podwójny wał RollPack z pierścieniami o profilu w kształcie litery U i średnicy 55 cm.

Zapotrzebowanie na moc 5-metrowego Jokera HD to co najmniej 180 KM.