Nowy hydrauliczny łącznik górny został zainstalowany w celu umożliwienia wykorzystania agregatu solo i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Łącznik jest zamocowany na specjalnej konstrukcji tak, że przy wysuwaniu tłoczyska siewnik przechyla się do przodu. Redlice i zagarniacz są przy tym unoszone o co najmniej 10 cm nad powierzchnię ziemi, a zęby maszyny uprawowej opuszczają się o ok. 3 cm głębiej.

Po wydźwignięciu sekcji siewnej, agregat z powodzeniem może być wykorzystany do uprawy przedsiewnej. Można w ten sposób na przykład spulchnić uwrocia na których gleba została ubita podczas jałowych przejazdów.

Ponadto układ został opracowany tak, aby tłoczysko siłownika hydraulicznego w czasie pracy siewnikiem było całkowicie wsunięte, przez co nie jest ono narażone na zabrudzenia.

Amazone oferuje hydrauliczny łącznik górny dla wszystkich agregatów uprawowo-siewnych AD, które są wyposażone w klinowy wał pierścieniowy 580 mm lub zębaty wał ugniatający 600 mm.