Na podstawie ankiety telefonicznej jaką przeprowadziliśmy wśród usługodawców z całego, kraju można zauważyć, że rozrzut cenowy w przypadku zbioru zielonek jest ogromny. Największy jest w przypadku usług cięcia traw czy lucerny.

Najniższe ceny usługowego cięcia traw jakie uzyskaliśmy to 120 zł/ha z paliwem, a najwyższe oscylują w granicach 170-180 zł/ha w przypadku kosiarek ze spulchniaczami. Usługodawcy rozliczają też tego rodzaju prace godzinowo i wówczas cena waha się od 220 do 280 zł/h z paliwem.

Dużo mniej popularne wśród usługobiorców jest przetrząsanie i zgrabianie siana lub zielonek. Ceny w tym przypadku są raczej zbliżone za obie usługi i wahają się w granicach od 50 do 80 zł za hektar wykonanej usługi.

Jeśli chodzi o zbiór skoszonej masy, to największą popularnością cieszą się usługi belowania. W tym przypadku rozbieżność cenowa jest nieco mniejsza, ponieważ za najpopularniejszą belę o średnicy 120 cm sprasowaną przez prasę z nożami trzeba zapłacić od 15 do 18 zł (przy pracy bez noży ceny są niższe o 2-3 zł za balot).

Jeśli dodatkowo decydujemy się na owinięcie zebranych bel folią, to wówczas należy liczyć się z ceną około 18-22 zł (folia po stronie usługodawcy) lub 8-10 zł za balot jeśli folia jest po stronie usługobiorcy.

Dużo rzadziej w ofertach pojawia się zbiór zielonki za pomocą przyczep zbierających lub sieczkarni samojezdnych. Ceny w przypadku zbioru za pomocą przyczep wahają się zwykle w granicach 250-300 zł za przyczepę o objętości 50-70 m3. Usługa rozliczana jest także od hektara i wówczas ceny wynoszą od 250 do 350 zł/ha.

Stosunkowo mało popularny jest także zbiór zielonek przy użyciu sieczkarni polowych ze względu na to, że niezbyt wielu usługodawców posiada odpowiednie przystawki. Jeśli jednak takie usługi się pojawiają, to są wyceniane w zależności od usługodawcy od 200 do 280 zł za hektar plus paliwo lub 450-500 zł za godzinę pracy z paliwem. Jeśli doliczamy usługę odwozu, to cena rośnie o około 150-200 zł na godzinę lub hektar.