Kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości podaje obrazy ziarna z głowicy przenośnika. Obrazy te dostają się do wewnętrznego oprogramowania oceniającego i wyliczającego udział części innych niż ziarno oraz stopień połamanego ziarna. Te wielkości są prezentowane graficznie. Przy przekroczeniu wartości kombajnista odbiera ostrzeżenie. Kierowca kombajnu szacuje jakość omłotu stale i w czasie rzeczywistym, nie musi bazować na własnych odczuciach. W ten sposób optymalizuje ustawienia maszyny.