W czterorzędowych sadzarkach kubełkowych GL 420 i GL 430 Grimme postawiono na nowy system przełączania rzędów stanowiący podstawę działania systemu przełączania sekcji roboczych Section Control. System przełączania rzędów jest wg. producenta korzystną cenowo alternatywą dla hydraulicznego napędu pojedynczych rzędów.

Cztery elementy sadzące są napędzane z silnika hydraulicznego napędzającego ciągły wałek, na którym przy każdym elemencie sadzącym znajduje się sprzęgło elektromagnetyczne. Elementy sadzące włącza i wyłącza się szybko i wygodnie na terminalu sterowniczym w kabinie. Możliwe jest też opcjonalne, w pełni automatyczne przełączanie elementów sadzących za pomocą funkcji Section Control w zależności od pozycji GPS.

Od sezonu 2021 istnieje ponadto możliwość opcjonalnego wyposażenia czterorzędowej sadzarki pasowej GB 430 w zgłoszone do opatentowania narzędzie usypujące poprzeczne groble TerraProtect PRO, które chronią przed erozją gleby w uprawie ziemniaka.

System TerraProtect składa się w każdym rzędzie z zęba spulchniającego z zabezpieczeniem przed kamieniami i nadążnego narzędzia obsypującego. Ząb spulchniający rozluźnia podłoże zwiększając w ten sposób zdolność gleby do retencji wody. Narzędzie dopasowane do kształtu redliny usypuje poprzeczne groble między redlinami umożliwiając gromadzenie się wody i zapobiegając spłukiwaniu wartościowej ziemi podczas silnych opadów. Utrzymywać to ma żyzną glebę i zapewniać równomierne nawodnienie roślin.

Dodatkowo wszystkie dostępne dyszle dla ciągnionych sadzarek kubełkowych GL 430 są teraz wyposażone seryjnie w hydrauliczną nogę podporową ułatwiającą agregowanie i odczepianie maszyny. Ponadto GL 430 otrzymała nowy system uchwytów na przewody usprawniający odkładanie i rozkładanie przewodów hydraulicznych i pneumatycznych. Modyfikacjom poddano także układ ułożenia węży poprawiając rozłożenie węży do ciągnika.

Zobacz ofertę maszyn na gieldarolna.pl!