GEOspread to nowy system dla rozsiewaczy Kvernelad wyposażonych w wagę. Do tej pory w tych rozsiewaczach jedyną mechaniczną regulacją był punkt wysiewu, czyli miejsce zabierania nawozu przez łopatki. Z opcją GEOspread dla rozsiewacza Kverneland Exacta TL z wagą, możliwe jest ustawienie punktu wysiewu indywidualnie dla każdego dysku elektrycznie z kabiny ciągnika, również za pomocą terminala ISOBUS.

Przy wyposażeniu w GEOspread można osiągnąć jeszcze wyższą dokładność z oprogramowaniem GEOcontrol. Szerokość robocza będzie wówczas dostosowywana automatycznie z pomocą sygnału GPS. Tak, więc pracując rozsiewaczem na części pola w kształcie klina, GEOspread zacznie stopniowo zmniejszać szerokość roboczą.

System GEOspread może być więc obsługiwany przez terminal IsoMatch Tellus wyposażony w oprogramowanie GEOcontrol. Szerokość robocza podzielona jest na dwumetrowe odcinki. Dostosowując szerokość rozsiewu do kształtu pola jednocześnie dostosowuje dawkę nawozu do zmieniającej się szerokości roboczej. W ten sposób unika się niepotrzebnych nakładek i zwiększonego nawożenia, dając korzyści jednocześnie dla rolnika i środowiska.

Wśród najważniejszych zalet GEOspread można wymienić: szybką reakcję ze względu na bezpośrdnie sterowanie siłownikiem, niezmienną prędkość obrotową dysków przy zmianie szerokości roboczej (zmieia siętylko punkt wysiewu), łatwą obsługę oraz możliwość współpracy w standardzie ISOBUS.