O sposobie działania niewielkiej linii czyszczącej WS Sosnowski mogliśmy się przekonać podczas zorganizowanego specjalnie dla nas w siedzibie firmy w Ciechanowie pokazu czyszczenia pszenicy i łubinu. Lini składa się z trzech zasadniczych części: przenośnika ślimakowego, wialni i nowości - sita kaskadowego.

Jak zauważyliśmy, znaczącą część czyszczenia wykonuje już przenośnik ślimakowy dzięki trzem, dolnym okienkom sitowym. Sita są wymienne, w komplecie ze żmijką jest 10 rodzajów sit. Wydaje się, że samo to urządzenie może z powodzeniem spełnić funkcje wstępnego oczyszczenia ziarna np. zwiezionego z pola do silosu czy magazynu.

Wialnia dokładnie odwiewa lżejsze frakcje, natomiast niedomłótki, kłoski odseparowywane są na sicie kaskadowym. To może być dobrym sposobem na oczyszczanie nasion wielu niepopularnych gatunków roślin.

Jak mówi właściciel firmy i konstruktor urządzeń Włodzimierz Sosnowski, wśród wialni największą popularnością cieszą się urządzenia o wydajnościach od 9 do 40 t/h, ale są też w ofercie urządzenia o wydajności 300 t/h.