Jedną z firm, która oferuje tego typu rozwiązania jest austriacki Fledbag w ofercie którego znajdziemy dwa typy urządzeń. Pierwsze: Fledbag Original, jest przeznaczone do worków jednorazowych w które pakowane są np. nawozy mineralne. Drugi typ: Fledbag Easy, znajdzie zastosowanie w big bagach wielorazowego użytku w jakich znajduje się np. materiał siewny.

W przypadku pierwszej z wymienionych konstrukcji, czyli Fledbag Original obsługa jest banalnie prosta, gdyż urządzenie należy ustawić na utwardzonym podłożu a następnie za pomocą ładowarki lub ładowacza podnieść worek i opuścić na dozownik tak aby urządzenie się w niego wbiło. Następnie po podniesieniu big baga nad miejsce w którym ma być opróżniony można za pomocą dozownika, który posiada urządzenie pozwalające swobodnie kontrolować ilość wysypywanego materiału.

Jeśli zaś chodzi o drugie urządzenie Fledbag Easy, przeznaczone do worków wielorazowych konieczne jest podpięcie dozownika za pomocą dołączonej obejmy do leja spustowego worka. Po wykonaniu tej czynności proces opróżniania worka wygląda tak samo jak w przypadku Fledbag Original.

Tego typu konstrukcje nie są być może najtańsze, gdyż za Fledbag Original trzeba zapłacić 580 zł a z kolei Fledbag Easy kosztuje 550 zł, jednak pozwalają na precyzyjne dozowanie zawartości big bagów w sytuacji, kiedy np. pojemność rozsiewacza lub siewnika nie pozwala na opróżnienie całej zawartości worka do skrzyni zasypowej.