Magazynowanie oleju napędowego w ilości powyżej 1000 l wiąże się z kilkoma ważnymi wymogami. Paliwo musi być przechowywane w zbiornikach dwupłaszczowych i atestowanych, wyposażonych w odpowiednie czujniki. Warto wiedzieć, że obowiązek sprawdzenia warunku przechowywania paliw ma już sam dostawca.

Inaczej jest z ilościami mniejszymi niż 1000 l i przewozem oleju napędowego. Tu można wykorzystać nawet popularne mauzery, choć też są pewne wyjątki.