Na niezawodność całej maszyny rolniczej składa się suma niezawodnej pracy wszystkich, nieraz najdrobniejszych elementów. Ich regularna kontrola techniczna, przeglądy, smarowanie gwarantują długotrwałą i co ważne bezpieczną pracę przez cały sezon użytkowania.

- Źle przygotowana do pracy maszyna to często źródło wielu kłopotów – mówi Paweł Baurycza, ekspert firmy Class i podpowiada, na co zwrócić szczególna uwagę w przygotowaniu prasy do sezonu. Oto trzy ważne kroki.

Krok pierwszy - sprawdź synchronizację maszyny

Przede wszystkim wszelkie regulacje prasy powinny być wykonywane przez dwie osoby, z których jedna obraca ręcznie koło zamachowe, a druga sprawdza regulacje. Wszystkie elementy w prasie wymagające kontroli synchronizacji mają specjalne punkty (wskazania) ułatwiające prawidłową ocenę położenia danego elementu. Są to najczęściej wybite punktakiem znaki na kołach zębatych napędzających wały lub na kole zamachowym prasy.

Znaczniki w formie strzałki lub koloru czerwonego można znaleźć także na komorze wstępnej prasy lub na tłoku prasy. Kontrole czy też regulacje synchronizacji pracy prasy zawsze powinniśmy zaczynać od ustawienia jej tłoka w przednim martwym punkcie.

Na synchronizację współpracujących elementów należy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie używanej prasy lub przy częstym zrywaniu zabezpieczenia na napędzie, aby nie doszło do kolizji elementów prasy.

Krok drugi - wykonaj przegląd układu

Na początku każdego sezonu oraz po okresie dłuższego postoju maszyny sprzęgło cierne koła zamachowego powinno zostać oczyszczone za pomocą sprężonego powietrza. Dodatkowo trzeba przeprowadzić procedurę rozruchu oceniającą pracę sprzęgła ciernego. Aby zapewnić prawidłową pracę układu napędowego, wałki WOM należy cyklicznie smarować zgodnie ze wskazaniami instrukcji obsługi oraz kontrolować ich luzy.

Ostatnim elementem dotyczącym układu napędowego jest kontrola i wymiana oleju w przekładniach pracujących w kąpieli olejowej. Tę czynność również powinno się przeprowadzać zgodnie z interwałem wskazanym we właściwej instrukcji obsługi.

Krok trzeci - wyreguluj dobrze układ wiązania

Na układ wiązania prasy składa się kilka elementów, w tym igły i aparaty wiążące, które zawsze muszą pracować synchronicznie. Jeśli chodzi o igły, kontroluje się przede wszystkim ich położenie względem aparatów wiążących, zwracając uwagę na:

- wysokość – położenie odpowiedniego punktu na igle względem płytki zaciskającej sznurek;
- górne martwe położenie igieł – w tej pozycji elementy wprawiające igły w ruch, czyli wahacz i korba, powinny być ustawione w jednej linii;
- boczne położenie igieł względem tłoka – każda igła powinna opierać się o korpus aparatu wiążącego i być ustawiona równolegle;
- położenie igieł względem tłoka – kontrola oznaczeń na elementach napędowych (korba, wałek i koła zębate) w górnym martwym punkcie tłoka prasy.

Zachowanie czystości podzespołów to jedna z najważniejszych czynności obsługowych fot. Claas
Zachowanie czystości podzespołów to jedna z najważniejszych czynności obsługowych fot. Claas

Prawidłowa praca aparatu wiążącego zależy także od zachowania czystości w obszarze aparatów wiążących oraz odpowiedniej jakości sznurka. Należy zwrócić szczególną uwagę na łączenie sznurka pomiędzy dwoma kłębkami. Supeł łączący powinien być płaski, a nie okrągły, tak aby mógł swobodnie przesunąć się w igle oraz aparacie wiążącym.

Kolejną kwestią dotyczącą prawidłowego funkcjonowania układu wiązania jest właściwe przewlekanie sznurka i jego odpowiednie napięcie, które regulujemy na hamulcu sznurka. Hamulec musi być utrzymywany w czystości i pozbawiony resztek plonu, które mogą powodować zmniejszenie naprężenia sznurka.

Jak podkreśla ekspert Claas, odpowiednie dbanie i konserwacja prasy nie powinno się ograniczać do przeglądów na koniec i przed sezonem żniwnym.

- Codzienny przegląd powinniśmy zacząć od usunięcia nadmiaru smaru z aparatów wiążących, który może się tam gromadzić, oraz kontroli ilości smaru w systemie automatycznego centralnego smarowania. Następnie należy oczyścić urządzenia do wiązania z zanieczyszczeń i resztek materiału, a także czujniki, które nadzorują pracę zespołu napędowego aparatów wiążących i igieł. Na koniec sprawdzamy napięcie łańcuchów napędowych podbieracza. Po przygotowaniu maszyny należy włączyć wałek WOM i jeżeli prasa pracuje normalnie, bez niepożądanych hałasów, jest gotowa do wyjazdu na pole - radzi Paweł Baurycza z Claas Polska.