Szkoły rolnicze, aby jak najlepiej przygotować uczniów do przyszłego zawodu, muszą pokazać im jak najwięcej możliwości, jednocześnie dając szansę wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Jednym z wyzwań, z którym muszą się zmierzyć dyrektorzy placówek, jest dostarczenie maszyn wysokiej klasy, które będą przez lata służyć przyszłym rolnikom do praktycznej nauki zawodu. Wspólne działania z dealerem maszyn przynoszą o wiele więcej korzyści. Jakich? To pokazują przykłady szkół, które już taką współpracę podjęły. 

Po pierwsze: nowoczesne maszyny 

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie) to szkoła z ogromnymi tradycjami w branży rolniczej, istnieje od 1950 r. Obecnie uczniowie kształcą się w technikum mechanizacji rolnictwa i w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Bardzo popularny wśród osób dorosłych jest też zaoczny kwalifikacyjny kurs zawodowy: Prowadzenie produkcji rolniczej. Co więcej, szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE w Łomży.

Szkoła, aby prowadzić skuteczne nauczanie, zdecydowała się na zakup nowoczesnych maszyn rolniczych oraz sprzętu szkoleniowego. 

– Do szkoły trafił ciągnik John Deere 6110R,  wyposażony m. in. w nowoczesny wyświetlacz ComandCenter 4600 z AutoTrac, kontrolą sekcji,  dzięki której możliwe jest sterowanie sekcjami w maszynie np. siewniku czy opryskiwaczach. Ciągnik dodatkowo wyposażony jest w system JDLink który umożliwia zdalny dostęp do monitorowania pracy online a także do lokalizacji z poziomu komputera, laptopa czy smartfonu – mówi Sebastian Bartkowicz, ekspert Działu Rolnictwa Precyzyjnego w firmy Fricke Maszyny Rolnicze, dealera John Deere, która od 2016 roku współpracuje ze szkołą.

Obok nowoczesnego ciągnika na wyposażenie placówki trafiły też rozsiewacz nawozów oraz siewnik do kukurydzy. 

– Jest to sprzęt budzący podziw wśród uczniów i rolników. Te nowoczesne rozwiązania są dziś podstawą do nauki zawodu na najwyższym światowym poziomie, pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną uczniów w codziennej praktyce – uzupełnia Dariusz Charubin, dyrektor ZS nr 1 w Białej Piskiej.

Inną szkołą, która zdecydowała się na współpracę z dealerem Fricke maszyn rolniczych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie (również woj. warmińsko-mazurskie), placówka której tradycje także sięgają połowy poprzedniego stulecia. Założona została w 1946 r. i od tego momentu kształci przyszłych rolników w różnych kierunkach, m. in. w zakresie mleczarstwa czy uprawy zbóż. 

Placówka udostępniła uczniom: kombajn zbożowy John Deere W330, ciągniki rolnicze: model John Deere 6090MC oraz dwa ciągniki z serii 5E. Ponadto szkoła zakupiła uniwersalny zestaw automatycznego prowadzenia satelatarnego ATU 200 z wyświetlaczem 2630 i najnowszym odbiornikiem SF6000.

Dostarczony sprzęt będzie służy do celów edukacyjnych i szkoleniowych. W dużej mierze maszyny wykorzystywane są do praktycznych zajęć na polach należących do szkoły. 

Po drugie: elementy rolnictwa precyzyjnego jako nowoczesne  wyposażenie dydaktyczne 

Obok maszyn rolniczych, szkoła współpracując z dealerem, może zadbać także o sprzęt do nauki. Przykładowo dyrekcja wspomnianego wcześniej ZS nr 1 w Białej Piskiej zdecydowała się na zakup trzech kompletnych stacji z wyświetlaczami 2630, odbiornikami SF 6000, kierownicami oraz kompletną wiązką ISOBUS, stanowiące wyposażenie stanowisk edukacyjno-egzaminacyjnych wynikających z podstaw programowych. To oznacza, że uczniowie mają możliwość codziennej nauki, a tym samym przygotowania się do egzaminów i przyszłego zawodu za pomocą najnowszego sprzętu wysokiej klasy.

Po trzecie: stałe wsparcie i najświeższa wiedza od producenta 

Zakup maszyn oraz sprzętu u dealera daje też możliwości stałego kontaktu i opieki ze strony serwisu.

– Przykładowo szkoła w Białej Piskiej zlokalizowana jest w zasięgu naszych dwóch placówek Mrągowa i Ełku, zatem w razie jakiejkolwiek potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie zareagować – mówi ekspert z Fricke Maszyny Rolnicze.

Dla zespołu danej placówki oświatowej oznacza to, że nie ma zagrożenia przerwy nauki spowodowanej problemami technicznymi maszyn lub sprzętu dydaktycznego.  Współpraca z dealerem maszyn rolniczych przynosi szkole także wiele korzyści związanych z kształceniem zawodowym uczniów.  Regularne spotkania z uczniami w ramach zajęć kształcenia zawodowego, przekazanie pomocy dydaktycznych, plansz, animacji, instrukcji obsługi ciągników i maszyn oraz bieżące konsultacje z kadrą nauczycielską to podstawa

– Współpraca układa się zarówno bardzo dobrze z dyrektorami, ale także z nauczycielami, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym jak i spotykamy się w placówce w ramach doradztwa. Spotykaliśmy się też niejednokrotnie w szkole z uczniami, np. wprowadzając ich w świat rolnictwa precyzyjnego – dodaje Sebastian Bartkowicz. 

Obcowanie z nowoczesnymi maszynami i sprzętem pozwala uczniom dostrzegać wpływ na ekologię oraz ekonomię produkcji rolnej wynikających z zastosowania odpowiednich systemów rolnictwa precyzyjnego, a przede wszystkim pomaga przygotować ich do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.