Większość gospodarstw rolnych, z uwagi na swoją wielkość, nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tak kosztownej inwestycji. Z drugiej strony kombajn zbożowy jest na polskiej wsi maszyną, którą najczęściej świadczy się usługi rolnicze. Warto więc skorzystać z możliwości jakie daje nowy PROW na lata 2014 - 2020 i postarać się o dofinansowanie na zakup kombajnu zbożowego z przeznaczeniem na świadczenie usług.

Przedstawiamy pomysłowy sposób na to, jak można skorzystać z działania “Rozwój przedsiębiorczości - Rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014 - 2020 w połączeniu z ideą usługowych grup maszynowych, aby zakup nowego kombajnu był w zasięgu naszych możliwości finansowych. Wspomniany program dofinansowuje zakup maszyn nabywanych przez firmy usługowe. Tak więc naszym zadaniem będzie dołączenie do takiej firmy, zakup maszyn oraz docelowo odzyskanie 50% wydanej kwoty w formie refundacji. Za te właśnie pieniądze nasza grupa kupi kombajn. Jak zrobić to w możliwie najprostszy sposób?

Istnieje także możliwość pozyskania środków na zakup nowych maszyn użytkowanych wspólnie przez grupę rolników z programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach nowego PROW. W tym przypadku poziom dofinansowania może być nawet wyższy bo uzależniony jest od ilości członków w grupie maszynowej. Na jednego rolnika przypada do 200 tys. zł dofinansowania w formie 60% refundacji poniesionych wydatków na zakup maszyn. Nie trzeba tu zakładać firmy, ani świadczyć usług. Usługowe użytkowanie maszyn rolniczych można dobrze zaplanować z pomocą aplikacji GrupyMaszynowe.pl, aby każdy z rolników na równych zasadach miał dostęp do wspólnego parku maszynowego.

Z pomocą przychodzi zespół doradców ds. ekonomiki mechanizacji rolnictwa z serwisu GrupyMaszynowe.pl. Firma specjalizuje się w zakładaniu i prowadzeniu dla rolników grup maszynowych za pomocą aplikacji web i mobile. Jak twierdzi zespół serwisu, jedyne co rolnik musi zrobić, by mieć szansę na nowy kombajn to rejestracja na stronie GrupyMaszynowe.pl lub zwykły kontakt telefoniczny bądź e-mail. Resztę formalności poprowadzi już mobilny doradca.

Jak wygląda to w praktyce?

Doradca przyjedzie i wraz z rolnikiem odwiedzi okoliczne gospodarstwa, które w swoich planach mają zakup maszyn. Doradca dokładnie omówi każdemu z gospodarzy koncepcję utworzenia usługowej grupy maszynowej. Rolnicy, którzy do niej przystąpią muszą jedynie zadeklarować, że zaplanowana do nabycia maszyna będzie wykorzystywana do świadczenia usług. Rolnik nie musi rejestrować własnej działalności, zwyczajnie zostanie włączony jako wykonawca usług do istniejącej firmy. Rolnik, dzięki aplikacji GrupyMaszynowe.pl, będzie mógł w prosty sposób rozliczać i zarządzać wykonywanymi usługami.

Jakie dodatkowe korzyści idą za członkostwem w usługowej grupie maszynowej?

Rolnik może odzyskać podatek VAT nawet, gdy nie jest jego płatnikiem w swoim gospodarstwie. Nie musi rejestrować własnej działalności, aby móc legalnie świadczyć usługi, wystawiać faktury klientom i zarabiać. Dodatkowo grupa zwraca rolnikowi docelowo do 100% środków wydanych przez niego na zakup maszyny, którą świadczy usługi. Pieniądze pochodzą z przychodów ze sprzedaży usług. Nie ma obowiązku przechodzenia na ZUS czy zwiększony KRUS.

Tak więc jeśli chcemy mieć szansę na kombajn zbożowy zakupiony z dofinansowania ARiMR warto jak najszybciej zgłosić się do GrupyMaszynowe.pl. Kombajn będzie współwłasnością wszystkich rolników-członków usługowej grupy maszynowej. Opiekunem kombajnu, liderem grupy i osobą, która będzie nim świadczyła usług zostanie rolnik, który zainicjował powstanie grupy i zgłosił się do serwisu GrupyMaszynowe.pl. Lider grupy będzie nim świadczył odpłatne usługi okolicznym rolnikom, a członkom swojej grupy usługowej po preferencyjnej cenie (koszt paliwa, operatora, bieżących napraw).

GrupyMaszynowe.pl to kompleksowe narzędzie do zarządzania grupą maszynową. Rolnicy mogą zarejestrować się, utworzyć grupę maszynową w swojej wsi, zaprosić okolicznych rolników, a każdy z nich doda własne maszyny. System prowadzi kalendarz dostępności maszyn oraz pilnuje wzajemnych rozliczeń. Aplikacja na bieżąco monitoruje poziom wykorzystania maszyn, salda rozliczeń członków, dostępność maszyn, umożliwia ocenę pracy.

Zakładając grupę maszynową w swojej wsi to poszczególni rolnicy, członkowie tej grupy, współtworzą kompleksowy i nowoczesny park maszynowy. Rolnicy ustalają, kto jaką maszynę zakupi i wniesie do grupy.

Grupy maszynowe mogą mieć różne formy organizacyjne. Jedną z nich są usługowe grupy maszynowe. Rolnicy, członkowie usługowej grupy maszynowej, działają indywidualnie, każdy z członków posiada własny park maszynowy, którym świadczy odpłatne usługi rolnikom z okolicy. Grupy są zakładane z pomocą doradców z firmy AGRONET.PL Sp. z o.o. Przynależność do grupy usługowej daje możliwość odzyskania VAT od zakupu maszyn nawet, gdy gospodarstwo nie jest płatnikiem tego podatku, ubiegania się o dofinansowanie na zakup nowych maszyn z ARiMR, legalnego świadczenia usług maszynowych, wystawiania klientom faktur, braku obowiązku przechodzenia na ZUS.

Już dziś zadzwoń i zarezerwuj bezpłatny przyjazd doradcy.

AGRONET.PL Sp. z o.o.
GrupyMaszynowe.pl
tel. 660 939 512
e-mail: biuro@agronet.pl
www.grupymaszynowe.pl

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość