Ze względu na dużą sezonować produkcji rolniczej, Syngenta stworzyła kilka modułów, które znajdują zastosowanie na każdym etapie. Seed Selector jest jednym z nowo rozwijanych narzędzi, które wspierają uzyskanie optymalizacji ponów i będzie miał zastosowanie na początku sezonu siewnego.

Rolnictwo inteligentne a rolnictwo precyzyjne

Na obecnym etapie rolnictwa precyzyjnego podchodzi się bardzo skrupulatnie do gleby - każdy obszar pola jest traktowany indywidualnie, gdyż traktowanie pola jako całości przestaje być po prostu opłacalne. Istnieją możliwości, aby nawozy, środki ochrony roślin, czy normy wysiewu właśnie do tych indywidualnych części precyzyjnie dobierać.

Cały czas w rolnictwie zbierane są informacje (np. z analizy gleb), a ich przetworzenie i wykorzystanie nazywane jest właśnie rolnictwem inteligentnym. W skrócie różnica między tymi dwoma pojęciami polega na tym, że rolnictwo precyzyjne mówi nam „gdzie?” mamy wykorzystać dane rozwiązanie, a inteligentne „jak?”. Na te pytania odpowiedzieć można za pomocą narzędzi do rolnictwa cyfrowego.

Cropwise Seed Selector podpowiada, jaka odmiana najlepiej się sprawdzi w danym gospodarstwie. fot. mat. prasowe. fot. mat. prasowe
Cropwise Seed Selector podpowiada, jaka odmiana najlepiej się sprawdzi w danym gospodarstwie. fot. mat. prasowe. fot. mat. prasowe

Problemy współczesnego rolnictwa a cyfryzacja

Jedną z przeszkód w efektywnym planowaniu produkcji jest pogłębiająca się susza i okresowe niedobory wody najczęściej wstępujące w kluczowych fazach wegetacji roślin. Można to stwierdzić chociażby na przykładzie Wielkopolski, gdzie w 2022 r. wystąpiły dwie susze: luty-kwiecień, kiedy nawozy zastosowane w marcu w ogólne się nie rozpuszczały. Po niej nastąpiła kolejna w maju, po czym wysokie temperatury latem, wpłynęły niekorzystnie m.in. na rozwój kukurydzy.

Specyficzna dla polskiego rolnictwa jest bardzo duża zmienność glebowa. Jedynie 3,5 proc. stanowią gleby 1 i 2 klasy. Przyjmując, że powierzchnie zasiewów w Polsce stanowi ok. 11 mln. ha to tych najlepszych gleb jest ok. 400 tys. ha

Do tego dochodzą rosnące koszty produkcji. Od lutego do listopada 2022 r. koszty produkcji kukurydzy na ziarno wzrosły o 40 proc. – każda podwyżka daje ryzyko spadku opłacalności produkcji.

Rolnictwo cyfrowe ma odpowiadać na te problemy i szukać oszczędności na każdym etapie produkcji. Również przy tak ważnym jak siew.

Cropwise Seed Selector Syngenta

Zadaniem tej aplikacji jest dobór odmiany do stanowiska. To, jaka odmiana powinna być zastosowana, wskazują wyniki badań, które przeprowadzane były przez wiele lat i zostały połączone z analizą danych pogodowych. Na podstawie 20-lecia określony został poziom stresowy dla danej lokalizacji.

Wyniki znajdujące się w bazie dzięki telematyce i rolnictwa inteligentnego są przeliczane wg algorytmów, które odczytując typ gleby i dopasowują odmianę do stanowiska.

Przykładowa rekomendacje Syngenta

−Aby otrzymać rekomendację należy zgłosić się do naszego przedstawiciela handlowego do spraw nasion Syngenta, który na tablecie, w paru prostych krokach, wprowadzając dane lokalizacyjne pola, uzyskać rekomendację w aplikacji – mówi Wojciech Łączny z firmy Syngenta.

Badania gleby

To, jaka odmiana jest dobra dla danego stanowiska, jest potwierdzone przez doświadczenia. Skala obserwacji jest bardzo duża - łącznie przeprowadzono 51 tys. doświadczeń. Na samej kukurydzy przeprowadzono 30 tys. doświadczeń w tym ok 200 w Polsce.

Finalna rekomendacja, oprócz tego, że wskazuje na odmianę, może poinformować, jak sprawdziła się we wcześniejszych latach na podobnych stanowiskach i warunkach środowiskowych. W zaleceniach jest również możliwość dopasowania normy wysiewu do danego stanowiska.