W czasie żniw liczy się każda minuta więc rolnicy świadomie często rezygnują z demontażu hederów na czas dojechania drogą publiczną do pól. Niestety takie zachowanie może mieć przykre konsekwencje zarówno dla operatora maszyny jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Na podstawie przepisu § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

W tym miejscu warto również dodać, że jeśli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r., a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

Tego typu zezwolenia są wydawane przez starostów właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub miejsca rozpoczęcia przejazdu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

- Obowiązkiem kierującego pojazdem wolnobieżnym jest zdemontowanie urządzenia służącego do ścinania zboża w chwili poruszania się po drogach publicznych. W przypadku ujawnienia kombajnu z zamontowanym hederem funkcjonariusze potraktują to jako poruszanie się pojazdem ponadgabarytowym na które potrzebne jest specjalne zezwolenie. Poprzez takie zachowanie kierujący naraża się na odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu Wykroczeń. Kierujący za popełnienie takiego wykroczenia może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł - przypomina podkom. Urszula Szymczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Pomijając już kwestię mandatu który uszczupli budżet kierującego, najważniejszą sprawą w tym przypadku jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drodze. Kombajn z hederem, przekraczający nierzadko szerokość 5 m, stanowi duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu i często już w latach poprzednich dochodziło do poważnych wypadków z udziałem tego typu maszyn.

Ponadto ubezpieczyciel może zakwestionować zasadność wypłaty odszkodowania w razie wypadku, gdyż kombajn nie spełniał warunków pozwalających na poruszanie się po drodze publicznej a wówczas odpowiedzialność finansowa spadnie na operatora maszyny. Warto więc zdemontować heder na czas przejazdu po drogach, tym bardziej, że w nowoczesnych kombajnach jego montaż i demontaż nie zajmuje zbyt wiele czasu.